Natuur in de gemeente

Wat

Onze gemeente kenmerkt zich door haar open karakter en wordt wel eens getypeerd als een groene long aan de Schelde. Uit de biologische waarderingskaarten is af te leiden dat vooral de Scheldevallei en de Rooigembeekvallei met de kasteelsite van Mullem biologisch zeer waardevol zijn. Deze gebieden zijn zelfs bovenlokaal van ecologisch belang. In deze gebieden situeren zich nagenoeg alle natuurgebieden en parkgebieden van de gemeente.

Stapsteen of buffer

Over de volledige gemeente liggen echter nog kleinere, biologisch waardevolle gebieden verspreid. Hun waarde ligt erin dat zij als stapsteen dienen tussen de grotere entiteiten of als buffer met andere gebieden. We denken hierbij aan het natuurgebied tussen Moerasstraatje en Maanschijnstraatje en de omgeving Kolmstraat - Koestraat en het Wannenlappersbos op de rand van de Scheldevallei. Ook natuurlijk beheerde bermen kunnen een stapsteen vormen.

Wandelen en fietsen

Heel wat belevenswaardige fiets- en wandelroutes doorkruisen onze gemeente. De voornaamste vindt u terug in de Rooigembeekvallei en de Scheldevallei. Daarnaast bestaan er nog andere voetwegen die een leuk alternatief vormen voor de gewone openbare weg. Ze liggen immers vaak middenin weiden of kouters.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.