Kleine landschapselementen

Wat

Bomen, struiken, poelen kunnen verschillende functies hebben (erosiebestrijding waterhuishouding, ecosysteem, economisch, landschapskarakter) en vormen als het ware de ruggengraat van een gebied.

Om het onderhoud en de aanplant of aanleg van bomenrijen, knotwilgen, hagen of drinkpoelen voor vee te stimuleren heeft de gemeente een toelagereglement uitgewerkt. De site moet wel gelegen zijn in natuurgebied, parkgebied of agrarisch gebied. Eventueel komen ook woonuitbreidingsgebieden in aanmerking. De aanplanting moet gebeuren met streekeigen boom- en/of struiksoorten.

hoe aanvragen

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden of afhalen op de dienst grondgebiedzaken.

Het volledige reglement vindt u hier.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.

E-loket

Kleine landschapselementen
Aanvragen via formulier