Zonder is gezonder

Pesticiden: bijzondere aandacht

Pesticiden genieten al jaren een bijzondere aandacht bij openbare besturen. Ook streven al heel wat landbouwers steeds meer naar een rationeel gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden. Dit is noodzakelijk want bij regenweer bijvoorbeeld kunnen de gebruikte pesticiden via afvloeiing in rivieren, rioleringen en grondwater terechtkomen. En zo uiteindelijk in de voedselketen.

Wist u dat er in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen nog steeds afbraakproducten kunnen teruggevonden worden van het al lang verboden bestrijdingsmiddel DDT?

Gezondere oplossingen

Een serieuze stap in de goede richting is erop te letten dat u geen gevaarlijke ratten-, insecten-, onkruid- en andere plagenverdelgers, de zogenaamde '-iciden' (insecticiden, herbiciden, fungiciden en andere pesticiden) aankoopt. Er bestaan heel wat alternatieven om van ongedierte en andere kwalen in huis en de tuin af te geraken. En dit zonder de natuur én uw eigen gezondheid grote schade te berokkenen. Nuttige tips vindt u op www.zonderisgezonder.be.

Correct inzamelen

Hebt u nog van die giftige goedjes in huis die u niet meer wenst te gebruiken? Of vindt u bij een grote schoonmaak nog lege verpakkingen terug en restjes pesticiden? U kan ze gratis kwijt op het containerpark bij het Klein gevaarlijk afval (kga). Gooi restjes en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen nooit bij het restafval of in de riolering. Veel van deze producten zijn immers heel giftig en moeten op een aangepaste manier worden verwerkt. Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer en langer we kunnen genieten van een gezond milieu.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.