Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap

WAT

Het PWA is een VZW met een raad van bestuur en een algemene vergadering die paritair zijn samengesteld.

Zij tellen 14 leden waarvan 7 vertegenwoordigers aangeduid door de gemeenteraad en 7 vertegenwoordigers van organisaties die zetelen in de nationale arbeidsraad.

WIE

Het PWA wil aan een aantal langdurig werklozen de kans bieden om activiteiten te verrichten bij privépersonen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bij land- en tuinbouwers.

Voorbeelden van activiteiten die door de PWA'ers mogen uitgeoefend worden: 

  • klein tuinonderhoud;
  • bewaking of begeleiding van kinderen en zieken;
  • administratieve formaliteiten;
  • bescherming milieu;
  • hulp bij sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke activiteiten.

HOE

Wie gebruik wil maken van de PWA-werknemers betaalt een jaarlijks inschrijvingsgeld (momenteel € 7,45) en moet cheques aanvragen - of bij het PWA voor € 5,95 (niet inbrengbaar) -  of bij Accor voor € 7,20 (inbrengbaar bij de belastingen).

CONTACT

Interesse? Contacteer mevr. Delbar Mia op het nummer 09 389 01 00.

Of kom langs tijdens de openingsuren: elke dinsdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur,

en elke 1° en 3° woensdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur op afspraak of telefonisch.