Personenlijst en statistieken

personenlijsten

WAT

Lijsten met persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters.

VOOR WIE

Het verstrekken van personenlijsten is niet toegestaan aan particulieren.

Enkel openbare overheden of instellingen die wettelijk bevoegd zijn, kunnen dergelijke lijsten opvragen. Concreet gaat het om instellingen met een lokale activiteit of takenpakket, dat echter te beperkt is om toegang tot het Rijksregister te krijgen.

WAT ZIJN DE STAPPEN

  • u richt een schrijven met uw motivering, het doel van de gevraagde gegevens en welke gegevens u wilt verkrijgen aan het college van burgemeester en schepenen;
  • na toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan u de lijst komen afhalen of krijgt u ze toegestuurd.

De aanvrager wordt ervan verwittigd dat de bekomen informatie niet mag worden verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan deze vermeld in de aanvraag.

statistieken

wat

Lijsten met statistische gegevens over de bevolking van Zingem.

voor wie

Iedereen kan statistieken aanvragen omdat er geen persoonlijke gegevens van burgers in voorkomen.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.