Orgaandonor (wegneming en transplantatie organen)

WAT

Afstand van organen is de eerste stap in de transplantatie.

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de vraag in België te voldoen.
Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Afstand van organen is één van de mooiste gebaren van solidariteit omdat het de dood overstijgt.

VOOR WIE

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woont op het moment van overlijden, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke toestemming nodig is. Dit noemen we een stilzwijgende toestemming.

Alle personen van Belgische of vreemde nationaliteit, die sinds meer dan zes maanden ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters, kunnen bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats in een uitdrukkelijke wilsbeschikking verklaren dat zij na hun overlijden kandidaat-donoren zijn. Zij kunnen zich hierin ook expliciet verzetten tegen het wegnemen van organen.

WAAROM UITDRUKKELIJKE INSTEMMING

De wetgeving die momenteel van kracht is, bepaalt dat elke persoon die in België verblijft ambtshalve kan beschouwd worden als een kandidaat-donor. Bij een overlijden vraagt de geneesheer het advies aan de familie over de afstand van organen. Door de stress en het verdriet, is het antwoord in een groot aantal gevallen negatief. Terwijl in normale omstandigheden of op een rustig ogenblik, het antwoord ongetwijfeld positief zou zijn geweest.

Een registratie van de uitdrukkelijke instemming met het schenken van organen neemt deze belemmering weg en kan ingeroepen worden tegen de houding van de familie.

WAAR KAN IK TERECHT

Bij de dienst burgerzaken.

WAT KOST HET

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Een identiteitskaart volstaat.

WAT ZIJN DE STAPPEN

  • u moet persoonlijk op de dienst bevolking een verklaring afleggen dat u na uw overlijden kandidaat-donor bent of dat u zich verzet tegen het wegnemen van organen;
  • u krijgt een ontvangstbewijs na het afleggen van deze verklaring;
  • de uitdrukkelijke toestemming of het verzet worden via het rijksregister doorgegeven aan de centrale dienst van het departement Volksgezondheid.

WAT KRIJG IK

De dienst bevolking levert u een ontvangstbewijs af.

REGELGEVING & LINKS

www.beldonor.be

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.