Naamsverbetering

WAT

Wanneer uw naam of voornaam niet juist staat vermeld in de geboorteakte door een materiële misslag, bv. een tikfout, kan deze fout voortaan verbeterd worden na gunstig advies van de procureur des Konings. Een vonnis tot verbetering is in de meeste gevallen dus niet meer nodig. Deze nieuwe werkwijze werd mogelijk door een nieuwe wet die in werking is getreden op 22 juli 2007.

Een 'verandering' van naam of voornaam, zonder dat er sprake is van een administratieve fout gebeurt via koninklijk besluit of ministerieel besluit (zie naamsverandering).

WAAR KAN IK TERECHT

Bij de dienst burgerlijke stand waar de akte werd opgemaakt.

WAT ZIJN DE STAPPEN

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings;
  • wanneer het advies van de procureur des Konings gunstig is, kan de akte verbeterd worden door het aanbrengen van een randmelding aan de akte;
  • eventueel worden ook andere akten aangepast en wordt de dienst bevolking van uw woonplaats verwittigd, zodat er een nieuwe identiteitskaart kan worden aangemaakt.

Meer details vindt u bij verbetering akten van de burgerlijke stand.

WAT KOST HET

Deze dienst is gratis.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.