Laatste wilsbeschikking inzake wijze lijkbezorging

WAT

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en het ritueel van de uitvaartplechtigheid.

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door asbewaring door één van de nabestaanden.

Ook het ritueel van de plechtigheid kan u laten opnemen:

 • geen ritueel;
 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

VOOR WIE

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 18 jaar worden vertegenwoordigd.

WAAR KAN IK TERECHT

De dienst burgerzaken helpt u graag verder.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Uw identiteitskaart volstaat.

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • u legt de verklaring over de laatste wilsbeschikking voor wat betreft de wijze van teraardebestelling en eventueel het ritueel van de plechtigheid af bij de bevoegde ambtenaar;
 • aan de hand van uw verklaring wordt een document opgemaakt dat u moet ondertekenen; 
 • deze gegevens worden opgenomen in het Rijksregister;
 • u krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring;
 • u kan op ieder ogenblik uw verklaring intrekken of wijzigen;
 • de dienst burgerzaken controleert bij de aangifte van overlijden of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en gaat na of de wensen van de overledene worden gerespecteerd;
 • indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad, dan moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats zonder verwijl de informatie over de laatste wilsbeschikking overmaken aan de gemeente van overlijden.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.