Bekendmakingen retributies m.i.v. 1/01/19

29 november 2018

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art.186 van het gemeentedecreet, dat de gemeenteraad in zitting van 22 november 2018 volgende besluiten heeft uitgevaardigd die ter inzage liggen bij de dienst secretariaat t.e.m.
18 december 2018:

1. Goedkeuren retributieverordening op het afleveren van administratieve documenten burgerzaken: digitaal

2. Goedkeuren retributieverordening op het voltrekken van huwelijken en het afsluiten van samenlevingscontracten: digitaal

3.   Financiën – Goedkeuren retributieverordening op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente en op de ontgravingen: digitaal

4. Financiën – Goedkeuren retributieverordening op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente: digitaal

5. Financiën – Goedkeuren retributieverordening op ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke diensten: digitaal

6. Financiën – Goedkeuren retributieverordening op het verstrekken van administratieve inlichtingen met betrekking tot onroerende goederen: digitaal

7. Financiën – Goedkeuren retributieverordening voor sportactiviteiten ingericht door het gemeentebestuur: digitaal

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.