Voorzitter

Carine Seynaeve

OCMW-voorzitter - Carine SEYNAEVE (sp.a)
Ouwegemsesteenweg 17, 9750 Zingem
tel. 09 384 60 78 - gsm 0474 84 19 64
e-mail: seynaeve.carine@gmail.com

Elke maandag van 09.30 tot 11.30 uur is mevrouw Seynaeve aanwezig in het administratief centrum, Alfred Amelotstraat 53 in Zingem.

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Dit houdt onder meer volgende taken in:

  • zij roept de raad, het vast bureau samen en stelt de agenda vast;
  • zij zit de raad en het vast bureau voor;
  • zij is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen;
  • zij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen;
  • zij ondertekent, samen met de OCMW-secretaris, alle uitgaande stukken;
  • zij zorgt voor het voorafgaand onderzoek van zaken die ter beslissing moeten worden voorgelegd.

Zij kan in dringende gevallen zelf tot hulpverlening beslissen. Zij moet haar beslissing dan wel ter bekrachtiging voorleggen op de eerstvolgende OCMW-raad.

De voorzitter zetelt in het schepencollege met volgende bevoegdheden: sociale zaken, tewerkstelling, kinderopvang, onderwijs en emancipatie en gelijke kansen.