Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt adequate oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.

Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzes in verband met de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de hoofdstraten.

Het mobiliteitsplan van de gemeente Zingem werd goedgekeurd op 15 oktober 2001, enkel het actieprogramma werd nadien nog aangepast. Op heden wordt het mobiliteitsplan in herziening genomen.