Contact

Gemeentehuis Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
09 389 01 00
Alle contactgegevens en openingsuren

Nieuws

Website Kruisem

De website van de voormalige gemeente Zingem wordt vanzelfsprekend niet meer aangepast. We verwijzen jullie graag door naar de nieuwe website van Kruisem.

Gemeenteraad

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art. 252 §2 van het gemeentedecreet, dat de beknopte lijst van de op 21 december 2018  door de gemeenteraad getroffen besluiten, ter inzage ligt bij de dienst secretariaat t.e.m. 23 januari 2019. De beknopte lijst kan ook digitaal geraad...

Inschrijven sportreeksen januari-maart 2019

Na de kerstvakantie gaan de nieuwe sportreeksen van start voor onderstaande doelgroepen. * 1e-3e kleuterklas: kleutersport en -dans * 1e -6e leerjaar: sportsnack Ouwegem en Zingem * 1e leerjaar - 2e middelbaar: dance mix * 14+: Total Body Workout (TBW), High Intensity Interval Training (HII...

Infoblad "De Zingemnaar" december 2018

Hier kan u "De Zingemnaar" van december 2018 bekijken.

Eerste Kruisems schepencollege verdeelt bevoegdheden

Op 14 oktober gingen de toekomstige Kruisemnaren voor het eerst naar de stembus voor een nieuw gemeentebestuur voor de fusiegemeente. Een historische verkiezing. De gekozen meerderheid duidde intussen de leden van het nieuwe college van burgemeester en schepenen aan én verdeelde ook de bevoegdhe...

Meer nieuws