Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt adequate oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.

Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzes in verband met de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de hoofdstraten.

Het mobiliteitsplan van de gemeente Zingem werd goedgekeurd op 15 oktober 2001. Enkel het actieprogramma werd nadien nog aangepast. Momenteel wordt het mobiliteitsplan in herziening genomen.

Hiertoe werden onderstaande stappen genomen:

Op 16 december 2013 werd er op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) een gunstig advies bekomen betreffende de sneltoets over het gemeentelijk mobiliteitsplan. Er werd voorgesteld het bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan gedeeltelijk te herzien, waarbij onderstaande thema’s naar voor worden geschoven:

· implementatie van het Trage Wegen plan;

· opmaken van een snelheidsbeleidsplan;

· integratie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en andere documenten (bv streefbeeldstudies N60, N35,…)

· de uitwerking van een lokaal fietsroutenetwerk met aandacht voor de integratie met het bovenlokaal netwerk.

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2014 het participatietraject over het gemeentelijk mobiliteitsplan goed. Dit participatietraject moet er toe dienen om een breed draagvlak te creëren bij de bevolking. Er werd gekozen om de diverse adviesraden, die representatief zijn voor de gemeente, uit te nodigen aangezien de gemeente een uitstekende samenwerking kent met de verschillende adviesraden en de adviesraden alle groepen van belanghebbenden omvatten. Op 24 juni 2015 en 8 oktober 2015 vonden de participatieavonden plaats, waarna het beleidsplan werd aangepast. 

Op 16 maart 2016 werd het beleidsplan op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie goedgekeurd, waarna het op 20 juni 2016 een gunstig advies kreeg van de kwaliteitsadviseur binnen de Regionale Mobiliteitscommissie.

Op 8 september 2016 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad, publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 21 september 2016.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is van kracht sinds 12 oktober 2016 en kan u hier raadplegen.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.