Gewestplan

wat

De Vlaamse overheid heeft sinds 1972 verschillende gewestplannen opgemaakt. Een gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast.
Zo kan een grond bijvoorbeeld gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied of recreatiegebied. Ieder gebied of elke bestemming bevat specifieke voorschriften en bepaalt de bouw- en toepassingsmogelijkheden mee van de betrokken gronden.

Sinds 2000 worden geen wijzigingen meer doorgevoerd aan een gewestplan. De Vlaamse overheid heeft namelijk bepaald dat in de toekomst bestemmingen en bijhorende voorschriften kunnen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen heffen de gewestplanbestemming op voor het betrokken plangebied. Het gewestplan wordt daar dus niet gewijzigd, maar wel opgeheven. Op plaatsen waar een RUP nog niet van toepassing is, blijven de bestemmingen en voorschriften van de gewestplannen gelden.

welk

Voor onze gemeente is het gewestplan ‘Oudenaarde’ van toepassing. Dit gewestplan werd op 24 februari 1977 vastgelegd bij koninklijk besluit.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.