Verkavelingsvergunning

wat

Een verkavelingsvergunning is een machtiging die de overheid verleent om een stuk grond gelegen in de bouwzone op te splitsen in verschillende percelen, bestemd voor woongelegenheden of voor de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.

waar kan ik terecht

Wij raden u aan om al een informeel overleg te hebben met de gemeentelijke administratie voor u een verkavelingsaanvraag indient. Zo vermijdt u misschien dat u een onvolledig of onontvankelijk dossier indient of dat uw aanvraag wordt geweigerd.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.