Stedenbouwkundige vergunning

wat

Een stedenbouwkundige vergunning is een officiële, van overheidswege gegeven toelating om allerlei handelingen die een zekere impact kunnen hebben op de ruimtelijke ordening, hoe miniem ook, toch te kunnen stellen.

De wetgeving op de ruimtelijke ordening is zo complex dat het niet mogelijk is om hier alle mogelijkheden uiteen te zetten. U neemt hiervoor het best contact op met de dienst stedenbouw.

In principe hebt u voor het indienen van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag de medewerking van een architect nodig, maar voor sommige ingrepen geldt er een vrijstelling.

Voor een aantal werken of handelingen wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht of door een vrijstelling van een vergunning.

waar kan IK terecht

Wij raden u aan om al een informeel overleg te hebben met de gemeentelijke administratie voor u een vergunningsaanvraag indient. Zo vermijdt u misschien dat u een onvolledig of onontvankelijk dossier indient of dat uw aanvraag wordt geweigerd.

Tarieven advies BRANDWEER bij vergunningsaanvragen

Hier vindt u het retributiereglement.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.