Centen

subsidies

De gemeente Zingem geeft heel wat subsidies aan Zingemse verenigingen, en in sommige gevallen ook aan particulieren. Specifiek voor wat evenementen betreft, verwijzen we door naar de subsidies voor socio-culturele verenigingen.

begroting

We raden u ook een aan om een begroting op te maken van het evenement. Een begroting is een raming van alle uitgaven en inkomsten. Het laat zien hoeveel het project zal kosten en hoe u het gaan financieren. Om een financieel fiasco te vermijden, is inzicht in uitgaven en inkomsten onmisbaar.

Een begroting maakt duidelijk of alle doelstellingen financieel haalbaar zijn. Wanneer de financiële gegevens inzichtelijk en transparant zijn, zullen ook sponsors vlugger geneigd zijn om het project te financieren. Financiële transparantie is bovendien ook een groot pluspunt als u een subsidie aanvraagt.

Voor wie hier nog niet mee vertrouwd is, geven we graag een stappenplan en een aantal richtlijnen mee die u in het achterhoofd moet houden wanneer u een begroting opstelt. De meeste richtlijnen zijn vanzelfsprekend:

Stap 1 - Lijsten maken van verschillende soorten uitgaven en inkomsten

Probeer alle soorten uitgaven die u zal hebben, op te schrijven. Het model is idealiter niet tot in het kleinste detail uitgewerkt zodat het een werkzaam instrument blijft. Lijstjes met uitgaven en inkomsten van vorige jaren kunnen handig zijn.

Daarna maakt u op dezelfde manier een overzicht van de verschillende bronnen van inkomsten.

Stap 2 - Raming uitgaven en inkomsten

Eenmaal er zicht is op de bronnen van inkomsten en de uitgavenposten kan een raming, een schatting gemaakt worden van hoeveel alles zal kosten en opbrengen. Ook nu kunnen voorbeelden handig zijn. Prijsoffertes helpen u een heel eind verder

Wanneer u kosten en inkomsten schat, is het goed twee belangrijke vuistregels in het achterhoofd te houden. Eén, begroot de uitgaven vijf procent hoger dan u ze raamt. Onverwachte kosten zullen er altijd zijn. Op die manier zorgt u ervoor dat de impact ervan zo klein mogelijk is. En twee, begroot de inkomsten vijf procent lager dan u ze raamt. Door onverwachte omstandigheden kunnen bijvoorbeeld het bezoekersaantal of de sponsoring tegenvallen.

Stap 3 -Streef naar een begroting in evenwicht

Een begroting in evenwicht wordt bereikt wanneer er evenveel inkomsten als uitgaven zijn. Zijn er meer inkomsten dan uitgaven, des te beter! Zijn er echter meer uitgaven dan inkomsten, dan moet u zich een aantal vragen stellen:

Hoeveel kan en wil u zelf inbrengen in het project?  Wanneer de inkomsten lager zijn dan de uitgaven, kan u er namelijk voor opteren om zelf financieel bij te springen.

Kunnen de uitgaven beperkt worden? Misschien zijn er bepaalde uitgaven die niet essentieel zijn.

Kunnen de inkomsten verhoogd worden? Is meer fondsenwerving mogelijk? U kan ook brainstormen over andere vormen van inkomsten. Of er kan beslist worden om bijvoorbeeld de prijs van de drank te verhogen?

Op die manier kan een begroting in evenwicht benaderd worden.

Stap 4 -De begroting als leidraad gebruiken

Wanneer de vorige stappen tot een goed einde werden gebracht, zal de begroting een prima werkinstrument zijn. U zal er nog geregeld op kunnen terugvallen. Wanneer de werkelijke kosten de begrote uitgaven niet overschrijden, zal uw vereniging op het einde van de rit zeker geen financiële kater overhouden.

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.