Tijdelijke erkenning

Eenmalige activiteiten, groeperingen of verenigingen die (nog) niet aan alle voorwaarden voldoen om erkend te worden als Zingemse vereniging, kunnen in bepaalde gevallen tóch genieten van een aantal vormen van logistieke steun. Een tijdelijke erkenning wordt toegekend aan een specifieke activiteit of evenement. Eens de activiteit voorbij is, vervalt de erkenning en het bijhorend recht op logistieke steun. 

VOORWAARDEN TIJDELIJKE ERKENNING

De activiteit moet aan alle verplichte criteria voldoen om  tijdelijk erkend te worden. 

VERPLICHTE CRITERIA

Openbaar karakter van de activiteit

  • de activiteit moet openstaan voor iedereen behorende tot het doelpubliek (zoals aangegeven in het aanvraagformulier).

de activiteit vindt plaats in zingem

  • de activiteit moet doorgaan op het grondgebied van Zingem en enkel in Zingem.

de activiteit heeft noch beroepsdoeleinden noch een winstoogmerk

FACULTATIEVE CRITERIA

De activiteit moet bovendien aan één van de vier facultatieve criteria voldoen.

De activiteit heeft een cultuureducatief karakter

De activiteit heeft een gemeenschapsvormend karakter

De activiteit heeft een welzijnsbevorderend karakter

De activiteit heeft een gezondheidsbevorderend karakter

Erkende Zingemse vereniging

Een tijdelijk erkende Zingemse vereniging kan:

  • gratis materiaal ontlenen van de gemeentelijke uitleendienst (voor meer info, klik hier);
  • artikels en activiteiten in het maandblad 'De Zingemnaar' plaatsen (voor meer info, klik hier);
  • activiteiten aankondigen in de UiTdatabank van Vlaanderen; deze komen dan automatisch op de rubriek UiT in Zingem van de gemeentelijke website (voor meer info, klik hier);
  • activiteiten aankondigen via de gemeentelijke aankondigingspanelen (voor meer info, klik hier);
  • gebruik maken van het vrijwilligersloket (voor meer info, klik hier);
  • aan een voordelig tarief gebruikmaken van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur en de gemeentelijke sportinfrastructuur (voor meer info, klik hier).

E-loket

Tijdelijke erkenning - aanvraagformulier
Aanvragen via formulier