Openbare markten kunnen hervatten

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 13 mei 2020 beslist dat de openbare markten opnieuw hun activiteiten mogen hervatten met in achtneming van een aantal maatregelen.

In Kruisem vinden de markten plaats op:

 • dinsdag van 7.00 u. tot 13.00 u. in Kruishoutem (Nieuw Plein)
 • vrijdag van 7.00 u. tot 13.00 u. in Zingem (kerkplein)

Welke maatregelen nemen de gemeente en de marktkramers?  

 • Aan de ingang van de markt zullen borden staan met de preventiemaatregelen die gelden voor de markt. 
 • Er is een circulatieplan ontwikkeld met eenrichtingsverkeer, met aparte in- en uitgangen tot de markt.  
 • Aan de ingang van de markt en aan elk kraam staan middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne.  
 • Er wordt maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan een kraam toegelaten tot de markt. 
 • De marktkramen staan op voldoende afstand van elkaar en er is een voldoende breed doorlooppad. 
 • Marktkramers en hun personeel dragen een mondmasker. 
 • De marktkramers mogen geen voeding en drank in de vorm van proevertjes aanbieden. 

Welke maatregelen moet jij als klant volgen? 

 • Blijf thuis als je ziektesymptonen hebt. Vraag familie of buren om je boodschappen te doen of bestel online. 
 • Hou 1,5 meter afstand van de andere marktbezoekers en de marktkramers, ook in de wachtrij voor het kraam.
 • Draag op de markt een mondmasker, het is verplicht.
 • Er geldt éénrichtingsverkeer op de markt. Volg het circuit dat aangeduid is en loop niet tegen de stroom in. 
 • Ontsmet regelmatig je handen. Handgel is beschikbaar aan de ingang van de markt en aan de marktkramen. 
 • Raak alleen de producten aan die je nodig hebt. 
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de markt en doe je boodschappen niet langer dan nodig. 
 • Vermijd de drukste momenten tussen 9.00 u. en 11.00 u. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het gemeentepersoneel en de marktkramers. 
Veiligheidsmaatregelen markt