Kampen & Speelplein 2020

We kregen van de overheid groen licht om alle zomerkampen alsook de speelpleinwerking te laten doorgaan!

Bij de organisatie van deze kampen en speelpleinwerking moeten wij rekening houden met de verplichte basisregels – de zogenaamde jeugdwerkregels. Concreet vertaald naar ons gemeentelijk aanbod, ziet dit er zo uit:

Algemene info gemeentelijk aanbod
Inschrijven speelpleinwerking
Maatregelen en andere nuttige info
Contact tracing

Algemene info gemeentelijk aanbod

Kleuter- en sportkampen

 • Deze kunnen doorgaan zoals gepland. Grote wijzigingen dringen zich niet op.
 • Enkel de vooropvang van 7.00 u. tot 8.00 u. kan niet doorgaan. Kinderen zijn dus welkom vanaf 8.00 u. tot 18.00 u. Het kamp gaat door van 9.00 u. tot 16.00 u. Het later brengen of vroeger ophalen van kinderen is niet mogelijk.
 • Voor de kampen die op hetzelfde moment doorgaan in de sporthal te Kruishoutem, zullen er twee bubbels gevormd worden die fysiek volledig van elkaar gescheiden zijn:
  • Bubbel 1 = kleutersportkamp (danszaal + lokalen gebouw achteraan)
  • Bubbel 2= sportkamp lager onderwijs (grote zaal + cafetaria)
  • Bubbel 3 = fietskamp (veranda + externe locaties)
 • Mochten de vakantieplannen wijzigen, al dan niet door corona: er kan uitzonderlijk kosteloos geannuleerd worden. Dit kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het kamp.

Speelpleinwerking algemeen

 • Vooraf inschrijven is verplicht. Zie verder.
 • De openingsuren blijven ongewijzigd. Toch vragen we vriendelijk om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de voor- en naopvang (van 7.00 u. tot 9.00 u. en van 16.30 u. tot 18.00 u.)

Speelplein Eilaba

 • Zal doorgaan van maandag 6 juli tot en met maandag 24 augustus.
 • Het terrein achteraan De Mastbloem, De Mastbloem zelf alsook een deel van de lokalen van de kunstacademie zullen ter onzer beschikking staan.
 • Er zullen twee bubbels gevormd worden die fysiek volledig van elkaar gescheiden zijn:
  • bubbel 1 = kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben t.e.m. 2e leerjaar* (lokalen & terrein Eiernest, De Mastbloem)
  • bubbel = kinderen van 2e leerjaar* t.e.m. °2008**  (gebruikelijke lokalen & terrein Eilaba)

* Kinderen die in het 2e leerjaar zitten (na de zomer naar het 3e leerjaar gaan), kunnen kiezen tussen bubbel 1 en bubbel 2. In dezelfde week kan niet gewisseld worden tussen bubbels.
** Tieners die dit jaar twaalf jaar worden, kunnen kiezen tussen bubbel 2 en SWAP. In dezelfde week kan niet gewisseld worden tussen bubbels.

Speelplein 't Fluitje

 • Zal doorgaan van maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus.
 • De speelpleinwerking zal doorgaan op drie locaties: De Griffel, het KLJ gebouw en de VBS Ouwegem. 
 • Er zullen drie bubbels gevormd worden die fysiek volledig van elkaar gescheiden zijn:
  • bubbel 1 = kinderen die de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben t.e.m. 1e leerjaar*  (VBS Ouwegem)
  • bubbel 2 = 1e leerjaa* t.e.m. °2008** (De Griffel en tuin)
  • bubbel 3 = °2008** t.e.m. °2005 (KLJ gebouw en deel tuin De Griffel)

* Kinderen die in het 1e leerjaar zitten (na de zomer naar het 2e leerjaar gaan), kunnen kiezen tussen bubbel 1 en bubbel 2. In dezelfde week kan niet gewisseld worden tussen bubbels.
** Tieners die dit jaar twaalf jaar worden, kunnen kiezen tussen bubbel 2 en bubbel 3 of SWAP. In dezelfde week kan niet gewisseld worden tussen bubbels.

SWAP

 • De SWAP werking zal doorgaan in JH Nuitgang of op verplaatsing.
 • voor tieners (°2008** t.e.m. °2005).

Inschrijven speelpleinwerking 

 • Inschrijvingen verlopen via i-School
 • Voor de kleuter- en sportkampen kan er uiteraard ook nog worden ingeschreven. Ook wanneer een kamp volzet is, kan je nog inschrijven. Met wat geluk, komt er misschien toch nog een plaatsje vrij. 
 • Voor de speelpleinwerking kan er ingeschreven worden (halve of hele dagen):
  • voor kinderen die volle weken naar het speelplein komen: vanaf woensdag 10 juni om 20.00 u. 
  • voor kinderen die minder dan een volle week komen: vanaf de maandag, om 20.00 u., twee weken voorafgaand aan de speelpleinweek in kwestie
  • ten laatste tot op de dag zelf (als er nog plaats is...).
 • Opgepast, bij online inschrijven moet je ook onmiddellijk online betalen. Annuleren is niet meer mogelijk tenzij met medisch attest. 

Maatregelen en andere nuttige info

 • FAQ Ouders: algemene maatregelen en info. 
 • Ouders controleren voorafgaand aan het kamp/speelplein zeker de medische fiche in i-School en bekijken of de gegevens van de huisarts ingevuld en/of correct zijn.
 • Ook moet deze extra medische fiche (webformulier) ingevuld zijn. Dit is een verplichting!
 • Binnen een bubbel zijn er geen beperkingen op vlak van fysiek contact, ook niet tussen begeleiding en kinderen. Dit neemt niet weg dat we op alle locaties de nodige hygiënemaatregelen treffen. Per bubbel wordt er ook een monitor/animator aangesteld die er op zal toezien dat deze zo goed mogelijk opgevolgd worden!
 • Als ouder wordt er gevraagd om het mengen van bubbels buiten de kamp- en speelpleinuren te vermijden. Kinderen behoren in 1 week dus tot maximum 2 bubbels: de kamp- of speelpleinbubbel (max. 50 pp) en de gezinsbubbel (max. pp 15 per week).
 • Ook tussen de begeleiding van de verschillende bubbels is er zowel overdag als 's avonds geen fysiek contact. Indien dit toch nodig zou blijken, dan gebeurt dit op een veilige manier en wordt het genoteerd in het contactlogboek.    
 • Houd er rekening mee dat kinderen met symptomen van ziekte, ongeacht of dit typische covid symptomen zijn, niet langer mogen deelnemen. Ook kinderen die in de laatste 5 dagen voor het kamp/de speelpleinweek ziek waren, mogen niet deelnemen. 
 • Wanneer tijdens de werking vastgesteld wordt dat een kind ziek is (aan de hand van deze pdf bestandSymptomen mogelijke Covid - 19 besmetting (319 kB)) en er is twijfel of er sprake is van een besmetting, dan wordt de deze pdf bestandNoodprocedure kampen en speelplein.pdf (222 kB) gevolgd. 
 • Het brengen en halen van de kinderen gebeurt tijdens de uren van de voor- en naopvang. Tijdens de werking is dit niet mogelijk. Ouders mogen de infrastructuur niet betreden en geven hun kind af aan de deur, poort ... Gelieve hierbij een mondmasker te dragen.
 • De activiteiten worden aangepast: er wordt voldoende rust voorzien en activiteiten met intens contact worden vermeden. 
 • Bij een eventuele besmetting zullen alle ouders van de desbetreffende bubbel gecontacteerd worden. Ook eventuele externe personen (leverancier, poetshulp ...) of personen van een andere bubbel die de bubbel hebben betreden, worden bijgehouden in een contactlogboek. Op die manier maken we contact tracing mogelijk; wat heel belangrijk is in het vermijden van een tweede golf van besmettingen. 

Contact tracing

Conform de privacywetgeving verzamelt en gebruikt het lokaal bestuur jouw gegevens alleen als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor is vastgelegd. Ter bestrijding van COVID-19 worden jouw verstrekte persoonsgegevens (i-School), bij de vaststelling van een besmetting, doorgegeven aan de contact tracers om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten