Erosiebestrijding

Wat

In 2005 sloegen de gemeenten Zingem en Kruishoutem de handen in elkaar voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. Bepaalde delen van onze gemeenten kennen in geval van zware regenval erosieproblemen. 

Als gevolg van watererosie treden modderstromen op ter hoogte van wegen, grachten, beken, weiden en akkers. Soms worden ook woningen bedreigd of getroffen. Anderzijds zijn er belangrijke problemen van oevererosie langs waterlopen en slibafzetting in waterlopen of wachtbekkens.

Ernstige bodemerosie leidt niet alleen tot hinder en financiële schade voor de burgers en de maatschappij. Het betekent ook voor de landbouw op akkers een geleidelijk verlies van de vruchtbare toplaag van de bodem. Dit is niet wenselijk voor een duurzame landbouwontwikkeling.

Wat is een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

Het erosiebestrijdingsplan werd in onze gemeente opgemaakt voor de deelgemeente Huise. In het plan worden de bodemerosieproblemen en de eventueel bijhorende modderoverlast, de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak beschreven.

Het volledige plan ligt ter inzage bij de milieudienst.

Prioritaire knelpuntgebieden

Binnen het plangebied van de deelgemeente Huise werden de erosieverschijnselen in knelpuntzones geïnventariseerd. In deze gebieden liggen erosieve percelen en/of waren er erosieproblemen gemeld door de landbouwers en/of door de gemeente. Op basis hiervan wordt de planning voor aanpak opgemaakt.

Kaart 2.5.2: actuele en potentiële bodemerosiekaart - klik hier.

Kaart 2.5.3: actuele en potentiële watererosiekaart - klik hier.

Kaart 7.1: planning - klik hier.

Aanpak

Voor een groot deel van de in het plan voorgestelde maatregelen kan de landbouwer subsidies verkrijgen via een systeem van beheerovereenkomsten. Op een aantal plaatsen werden zo grasbufferstroken voorzien.

Bij bepaalde knelpunten kan de gemeente zelf initiatieven nemen.

Een eerste groter dossier erosiebestrijdingswerken wordt aangepakt ter hoogte van de Lange Aststraat nabij de N60. Een bijkomende langsgracht werd reeds voorzien. Ook een bestaande gracht zal heringericht worden om water vast te houden. Aanpalend wordt een grasbufferstrook voorzien.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.