Dorpsinrichtingsplan Ouwegem

Wat

Het gemeentebesuur wil in de volgende jaren van Ouwegem een aantrekkelijke dorpskern maken. Momenteel domineert het autoverkeer de dorpskern, waardoor het dorpsplein de functie van centrale ontmoetingsplaats moeilijk kan vervullen.

Bovendien blijkt uit het gemeentelijk structuurplan dat er nood is aan een veiligere verkeerssituatie, een kwaliteitsgerichte invulling van de bestaande parkruimte, een aangepaste begraafplaats en een betere sportinfrastructuur. De gemeente wil ook een oplossing bieden aan functies die momenteel zonevreemd liggen.

We streven naar een aangenaam, gezellig en veilig centrum. Zo krijgen we een dorpskern waar het aangenaam wonen is in een rustige omgeving. Met voldoende ruimte voor activiteiten en ontspanning. 

Hoe

In 2011 werd een dorpsinrichtingsplan uitgetekend voor Ouwegem. Het plan kwam tot stand na ruime inspraak. Bij de dorpsinrichting werd rekening gehouden met waardevolle cultuurhistorische elementen en zichten op de open ruimten.

Door een visie te ontwikkelen voor de hele dorpskern en niet enkel voor aparte deelprojecten, willen we keuzes maken die elkaar versterken en samen zorgen voor een aantrekkelijke en samenhangende leefomgeving.

Klik hier om de brochure te bekijken.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.