Trage wegen

Wat

Paden, veldwegen of doorsteekjes: ze zijn niet meer uit het landschap weg te denken. Bovendien brengen ze steeds meer mensen op de been. Trage wegen zorgen voor verkeersveiligheid, ontspanning in - en soms landschappelijke inkleuring van - de eigen streek.

Ze ontsluiten het landschap en brengen ook mensen samen. 

In 2010 en 2011 werd onder begeleiding van de vzw Trage Wegen een zeer grondige inventarisatie opgemaakt van de trage wegen in onze gemeente. Verschillende vrijwilligers hielpen ons hierbij. Op basis van de inventarisatie, de bestaande situatie, de verwachtingen … werd per trage wegdeel de beleidsvisie vastgelegd. Samen met de algemene doelstellingen vormt dit het beleidsplan voor de trage wegen 2013 – 2016. Aansluitend hierop werd een actieplan ontwikkeld waarin we beschrijven welke stappen worden voorzien in deze periode om de zaak planmatig aan te pakken, om zelf nieuwe wegdelen te ontwikkelen, om de bestaande bedding te verbeteren ...

trage wegen (Medium)

Beleidsplan

Hierbij vindt u het beleidsplan en de bijhorende synthesekaarten. De visie per wegdeel op het kaartmateriaal staat weergegeven in de beleidsnota vanaf bladzijde 8.

Zingem, trage wegen beleidsplan 2013 - 2016

20110303 synthesekaart Ouwegem1

20110303 synthesekaart Ouwegem2

20110530 synthesekaart Huise1

20110530 synthesekaart Huise2

20110530 synthesekaart Zingem1

20110530 synthesekaart Zingem2

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.