Grootmeers

Wat

Op 6 september 2006 erkende de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur het gemeentelijk natuurdomein de Grootmeers als natuurreservaat. Dit gebied is 18,6 ha.
Het gebied werd rond 2003 aangekocht door de gemeente en ingericht. Deze oorspronkelijk laaggelegen meersen werden in de jaren '70 meer dan 1 m hoog met zand opgespoten (in het kader van de rechttrekking/verbreding van de Schelde). De site werd sindsdien voornamelijk als akkerland gebruikt.

De inrichtingswerken die na de aankoop werden uitgevoerd, hadden tot doel een deel van het oorspronkelijke meersenkarakter te herstellen. In grote lijnen kwam dit neer op het aanleggen van een vernattingszone met sterk wisselende dieptes en het herstellen van enkele poelen. Langs de randen van het terrein werden kleine bosfragmentjes aangeplant.

beheer

Voor het verdere beheer van de Grootmeers werd een tandem gevormd met Natuurpunt.

Historisch gezien was de Scheldevallei op deze plek altijd een vrij open tot halfopen landschap. De jaarlijkse overstromingen en de grazers hielden vroeger de bosvorming grotendeels tegen. Ook nu proberen we de spontane ontwikkeling terug in die richting te sturen en wordt gewerkt met grotere grazers. Naast hun begrazingswerk zorgen ze ook voor de verspreiding van zaden via hun hoeven, vacht en mest.

grootmeers (Medium)

Meer info algemeen: www.natuurpunt.be of over het natuurgebied: Grootmeers

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

De Grootmeers ligt in de hoofdgemeente Zingem in de Scheldevallei.

Openbaar vervoer

Via het NMBS-station Zingem kan u op een paar minuten stappen het administratief centrum van de gemeente vlot bereiken. Van hieruit vertrekt het natuurleerpad (8,7 km). Dit pad leidt u doorheen de Scheldevallei en brengt u ook doorheen de Grootmeers. Er zijn diverse vaste buslijnen en een belbus die één of meerder haltes hebben in de gemeente Zingem. Meer info op www.delijn.be.

Auto

Via de N435 tussen Zingem en Nederzwalm. U kan parkeren in de omgeving van de brug over de Schelde (zijde Zingem). Aan de voet van de Scheldebrug neemt u de niet verharde losweg rechtover de Weistraat en pikt u zo in op het natuurleerpad. 

hoopgevende resultaten

Nu het terrein erkend is als natuurreservaat wordt om de vijf jaar een monitoringsrapport opgemaakt. De vroegere zeer monotone maïsakker veranderde heel vlug in een soortenrijke en bloemenrijke ruigte met een groot aandeel pioniersplanten. In september 2004 werden zo'n 205 verschillende soorten planten gedetecteerd. Ook de vogelwaarnemingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief in stijgende lijn. Vanaf het einde van de inrichtingswerken werden roofvogels als sperwer, torenvalk en buizerd regelmatig gezien. Ook de slechtvalk en bruine kiekendief worden af en toe gespot. Op de moeraszone waren de gewone watervogels te zien: meerkoet, wintertaling, wilde eend, bergeend en blauwe reiger. De waterpartijen trekken ook gasten aan die even een rustpauze inlassen tijdens hun trek: steltlopers als tureluur, witgatjes en groenpootruiter. De ruigere stukken op het terrein zijn dan weer een geschikte plaats voor andere soorten: kiekendieven, putters, tapuiten ... Het terrein en de wijze waarop het nu beheerd wordt, biedt dus heel wat potentieel voor verdere natuurontwikkeling.

toegankelijkheid

Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
In natte periodes zijn vaak laarzen noodzakelijk. Honden (ook niet aan de leiband) zijn ondermeer omwille van de loslopende grazers niet toegelaten.

grootmeers 2 (Medium)

Het terrein is nog volop in ontwikkeling. Daarom wordt gevraagd enkel het tracé van het natuurleerpad te gebruiken. Er zijn regelmatig geleide wandelingen langs het natuurleerpad en doorheen de Grootmeers.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.