Natuurvergunningen

Wat

Ondanks de toegenomen aandacht voor de natuur, worden steeds meer dieren en planten zeldzaam in Vlaanderen. Daarnaast schaden bepaalde ingrepen de waterhuishouding of het landschapskarakter.

Voor veel zaken zijn er daarom verplichtingen tot natuurmelding, -vergunning of is er zelfs een verbod opgelegd. Iedere inwoner dient er bij elke handeling voor te zorgen dat de natuurelementen niet worden vernietigd of dat de schade aan de natuur kan worden voorkomen of hersteld. Dit is de zogenaamde zorgplicht. Het rooien van een hoogstammige bomenrij of het wijzigen van het reliëf in natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied zijn bijvoorbeeld vergunningsplichtig.

gemeentelijke verordening

Zo is in sommige gevallen een stedenbouwkundige vergunning vereist: bijvoorbeeld voor het rooien van een hoogstammige boom verder dan 15 m van de woning, het aanzienlijk wijzigen van het reliëf ...

Valt u buiten de bepalingen van het natuurdecreet of de wet op de ruimtelijke ordening, dan is er nog altijd de gemeentelijke verordening. Deze geldt specifiek voor hoogstammige bomen en knotwilgen die ontsnappen aan de bepalingen van het natuurdecreet of de wet op de ruimtelijke ordening.

Waar kan ik terecht

Wenst u het reliëf te wijzigen, loswegen te verharden, hoogstammige bomen, knotwilgen of lijnvormige elementen te vellen, contacteer dan eerst de dienst grondgebiedzaken. En licht ons de juiste toedracht toe (wat - hoeveel - waar). Om een verdere achteruitgang van de natuurwaarden in onze gemeente te voorkomen zal nagenoeg steeds een compensatie of heraanplant worden opgelegd.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.