Milieuvergunningen

Wat

Al heel lang worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken voor natuur, milieu en de directe omgeving.

Op 1 september 1991 werd het Vlaams Reglement op de Milieuvergunning (Vlarem I) van kracht. Hierin werd ondermeer vastgelegd voor welke bedrijven een vergunning vereist is met een duidelijke omschrijving van de procedures. De vergunningen werden ingedeeld in 3 klassen.
Vanaf 1 augustus 1995 werd Vlarem II van kracht. Deze wetgeving bevat onder meer de algemene en sectorale milieuvoorwaarden waaraan een inrichting moet voldoen.
Een belangrijke vernieuwing hierbij is dat de bouw- en milieuvergunning tegenwoordig aan elkaar gebonden worden. Een bouwvergunning wordt dus geschorst zolang er geen milieuvergunning bestaat en omgekeerd.

Het is heel belangrijk dat u over de juiste vergunning beschikt. Overtredingen hierop kunnen zwaar gesanctioneerd worden.

Waar kan ik terecht

Hebt u plannen voor de exploitatie van een inrichting? Of stemt uw huidig bedrijf niet meer overeen met uw milieuvergunning? Dan komt u best eens langs bij de milieudienst op de dienst grondgebiedzaken.

Meer info, klik hier.

tARIEVEN BRANDWEER BIJ ADVIESAANVRAAG

Hier vindt u het retributiereglement.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.