Geluids-, licht- en geurhinder

GELUIDSHINDER

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Een landelijke gemeente als Zingem kent evenwel niet dezelfde knelpunten als een grootstad, of een gemeente langs een drukke autosnelweg, een gemeente nabij een luchthaven …

Omdat geluidshinder toch een bedreiging kan vormen voor de levenskwaliteit van sommige burgers, neemt de overheid maatregelen om de geluidsoverlast te beperken.
Sommige vormen van geluidshinder worden aangepakt via een bepaalde regelgeving. Zo zal ze bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven rekening houden met mogelijke geluidshinder (via de voorwaarden uit VLAREM).

Ook binnen het algemeen politiereglement bestaat een kader voor de aanpak van geluidshinder:klik hier voor het algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen

Voor bepaalde activiteiten is een regelgeving voor afwijkingen uitgewerkt.

geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur die ze in hun leefomgeving waarnemen, beoordelen als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn. Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd voelt zijn gedrag wijzigen. Hetzij door klacht in te dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in de tuin enz.  Omdat geurhinder toch een bedreiging kan vormen voor de levenskwaliteit van sommige burgers, neemt de overheid maatregelen om dit te beperken.
Sommige vormen van geurhinder worden aangepakt via een bepaalde regelgeving. Nieuwe stallen voor varkens zijn bijvoorbeeld verplicht ammoniakemissiearm. Maar ook bij aanvragen voor hernieuwing of uitbreiding van de vergunning in de bestaande stallen worden voorwaarden opgelegd (VLAREM). Ook voor spuitcabines (hout, metaal …) is een kader uitgewerkt binnen VLAREM.

afval verbranden is verboden: de kachel

Wie een houtkachel heeft, maakt er ongetwijfeld dankbaar gebruik van om er zijn huis mee te verwarmen. Tijd om dus even stil te staan bij wat u best stookt. 

Zuiver en droog hout zijn uiteraard geen probleem. En als de kachel ervoor geschikt is, zijn ook houtpellets, –chips, of –briketten ongevaarlijk. Wie goed stookt met de juiste brandstof, heeft witte en kleurloze rook. De buren merken dan weinig van geurhinder.

Verkeerd stoken schaadt de gezondheid en het milieu - ook in het eigen huis.
Sloophout, geverfd en gebeitst hout, behandeld hout (vaak met een groene kleur), multiplex of laagjeshout, spaanplaat en mdf, plastic en kunststof, oud papier en huishoudelijk afval verbranden is verboden.

AFVAL VERBRANDEN IS VERBODEN: TUINVUURTJES

Een ander herkenbaar beeld: nat snoei- en restafval opstoken in een ton in de tuin. Fijn stof, dioxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) zijn sterk vervuilende stoffen die vrijkomen bij verbranding. Dioxines worden niet afgebroken en kunnen bijvoorbeeld via de eieren van scharrelkippen in ons lichaam terechtkomen.

De rook van vuurtjes geeft gezondheidsproblemen zoals prikkeling in ogen, neus en keel. Voor mensen met luchtwegproblemen (astma, bronchitis … ) is het erger. Door de rook kunnen zij bijvoorbeeld last krijgen van kortademigheid. En op termijn kunnen deze gezondheidseffecten de longen sneller verouderen. Sommige stoffen in de rook verhogen zelfs het risico op kanker.

Afval verbranden is sowieso verboden. Maar ook tuinafval of snoeiafval mag u niet meer verbranden in open lucht.

lichthinder

Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio's is, zal u niet onbekend zijn. In heel wat steden en gemeenten is het nooit meer donker. Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven en sportterreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open sterrenhemel voorstellen.
Overmatig kunstlicht is niet alleen nutteloos en een grote energieverspilling. Het kan ook uw gezondheid aantasten en het ontregelt de natuur. Daarnaast is duisternis, net zoals rust en stilte, een basiskwaliteit die we niet verloren mogen laten gaan.

Volgende tips kunnen misschien al wat helpen:

beperk de verlichting tot je eigendom; de buren zorgen zelf wel voor buitenverlichting als ze dat wensen;

  • verlicht van boven naar onder en van buiten naar binnen;
  • gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt en het contrast met het omliggende duister nog vergroot;
  • verlicht alleen de oprit, de voordeur, het tuinpad; laat die verlichting niet permanent branden maar gebruik (een) goed gerichte bewegingsdetector(en).

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.

E-loket

Geluidsnormen - aanvraagformulier afwijkingen
Aanvragen via formulier