Contact

Gemeentehuis Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
09 389 01 00
Alle contactgegevens en openingsuren

Nieuws

Inschrijven sportreeksen januari-maart 2019

Na de kerstvakantie gaan de nieuwe sportreeksen van start voor onderstaande doelgroepen. * 1e-3e kleuterklas: kleutersport en -dans * 1e -6e leerjaar: sportsnack Ouwegem en Zingem * 1e leerjaar - 2e middelbaar: dance mix * 14+: Total Body Workout (TBW), High Intensity Interval Training (HII...

Gemeenteraad

De volgende en laatste gemeenteraad in Zingem vindt plaats op vrijdag 21december 2018 om 18u. in de raadzaal van het gemeentehuis, A. Amelotstraat 53 te 9750 Zingem, met 2 agendapunten: 1.Goedkeuren notulen van de zitting van de gemeenteraad van 13 december 2018 Aan de gemeenteraad wordt voorges...

Zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Mededeling door de algemeen directeur-coördinator betreffende de zetelverdeling van het BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST in uitvoering van artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur[1]. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Kruisem telt 8 LEDEN (exclusief de voorzitter). De OCMW-raadsleden v...

Infosessie Project autodelen te Kruisem - zaterdag 19.01.2019

Opstart project autodelen te Kruisem: Infosessie op zaterdag 19.01.2019 om 10u in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22 te 9770 Kruisem. Gratis deelname, inschrijven kan tem 15.01.2019 en is noodzakelijk : saskia.declercq@zingem.be of 09/389.01.00

Oproep: indienen kandidaturen 'sportgala 2019'

Op vrijdag 8 februari 2019 vindt in de Mastbloem het eerste Kruisemse Sportgala plaats. Dit is een organisatie van de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur en de sportdienst. Op deze sportieve happening wil de gemeente Kruisem sporters (m/v) huldigen die in 2018 een bijzondere prestatie hebben ne...

Meer nieuws