Vacatures

COÖRDINATOR-PLANNER TECHNISCHE DIENST (statutair - niveau B)

Functieomschrijving:

De coördinator-planner geeft de dagelijkse leiding aan een ploeg medewerkers die mee

instaan voor verzorgde en veilige gemeentelijke infrastructuur en accommodatie ten bate

van de bevolking.

De coördinator-planner werkt onder de leiding van en rapporteert aan het hoofd van de

technische dienst.

Aanwervingsvoorwaarden:

Houder zijn van het diploma van een bij ministerieel besluit erkende opleiding ruimtelijke

ordening die toegang geeft tot het ambt van stedenbouwkundig ambtenaar, bachelor in de

landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor in architectuur-assistentie, bachelor in de bouw,

bachelor in facilitair management, bachelor in de industriële wetenschappen (optie

bouwkunde), bachelor in de architectuur, bachelor in de ingenieurswetenschappen (optie

architectuur, optie bouwkunde, optie werktuigkunde, optie geotechniek en

mijnbouwkunde), bachelor in landschapsontwikkeling, bachelor in milieuzorg, bachelor in

de chemie, bachelor in agro- en biotechnologie, bachelor in milieu- en

preventiemanagement, bachelor in de industriële wetenschappen (optie chemie, optie

milieukunde), bachelor in de biowetenschappen, bachelor in de fysica, bachelor in de

biochemie en biotechnologie, bachelor in de biologie, bachelor in de geologie, bachelor in

de geografie, bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, bachelor in de biomedische

wetenschappen, bachelor in milieukunde of gelijkwaardig naar inhoud en relevant voor de

functie.

Houder zijn van een rijbewijs B.

Slagen in een selectieprocedure.

Aanbod:

Salarisschaal B1-B3 (brutojaarloon minimum €28.949,82 - maximum €39.073,89),

meeneembare privé-anciënniteit, maaltijdcheques (€8,00 /dag), hospitalisatieverzekering,

tussenkomst openbaar vervoer, fietsvergoeding (€0,23 /km), mogelijkheden tot vorming

en bijscholing.

Kandidaturen:

Dienen ten laatste, samen met uw curriculum vitae, aangetekend verstuurd te worden,

op 31 juli 2018 naar het College van Burgemeester en Schepenen,

Alfred Amelotstraat 53te 9750 Zingem.

Inlichtingen:

Meer inlichtingen betreffende deze vacature kunt u verkrijgen bij Stefanie Vanhessche,

personeelsdienst (tel. 09 389 01 43 of stefanie.vanhessche@zingem.be).

ELEKTRICIEN (contractueel - niveau D)

Functieomschrijving:

U staat in voor het onderhoud en goed functioneren van de elektrische installaties van de

gemeentelijke gebouwen.

Aanwervingsvoorwaarden:

Een diploma elektriciteit strekt tot aanbeveling.

Slagen in een theoretische, praktische en een mondelinge proef.

Technische vaardigheden:

Grondige kennis van AREI en praktijkervaring met elektrische installaties. Zelfstandig

kunnen werken.

ln het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod:

Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur.

Salarisschaal D1-D3 (brutojaarloon minimum €22.256,22 -maximum €30.623,22),

meeneembare privé-anciënniteit, maaltijdcheques (€8,00/dag), hospitalisatieverzekering,

tussenkomst openbaar vervoer, fietsvergoeding (€0,23/km), mogelijkheden tot vorming

en bijscholing.

Kandidaturen:

Dienen ten laatste, samen met uw curriculum vitae, aangetekend verstuurd te worden,

op 31 juli 2018 naar het College van Burgemeester en Schepenen,

Alfred Amelotstraat 53te 9750 Zingem.

Inlichtingen:

Meer inlichtingen betreffende deze vacature kunt u verkrijgen bij Stefanie Vanhessche,

personeelsdienst (tel. 09 389 01 43 of stefanie.vanhessche@zingem.be).

Spontaan solliciteren:

Richt uw spontane sollicitaties aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Amelotstraat 53, 9750 Zingem of via e-mail aan stefanie.vanhessche@zingem.be

Gelieve te vermelden voor welke functie u solliciteert.

Interne zaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Stefanie Vanhessche
09 389 01 43
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.