Senioren ambtenaar

Wie?

Het OCMW wenst mensen die wat ouder worden te helpen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. 

Wat?

Het OCMW streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving op een kwaliteitsvolle manier kunnen blijven wonen.

Het OCMW Zingem wenst eveneens aandacht te besteden aan preventie van vereenzaming en isolement bij ouderen.

Steeds meer ouderen voelen zich eenzaam. Niet iedereen beschikt over een uitgebreid en actief netwerk van personen met wie hij kan communiceren en op wie hij beroep kan doen. Sommige ouderen weten niet goed hoe ze naar buiten kunnen treden of waar en bij wie ze bij problemen terecht kunnen.

Hoe?

Mevrouw Lambrecht Sandra werd met ingang van 01/01/2014 seniorenambtenaar van het OCMW Zingem. De seniorenambtenaar heeft als taak om de thuiswonende ouderen van Zingem te informeren, adviseren en te begeleiden in hun thuissituatie.

De seniorenambtenaar streeft met informatie, advies en begeleiding naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de senior.

Project huisbezoek bij alleenstaande 80-plussers.

Wie?

In januari 2015 start de seniorenambtenaar met huisbezoeken bij alle alleenstaande 80-plussers van de gemeente Zingem.

Wat?

Met het eerste verkennend gesprek wil de seniorenambtenaar polsen naar uw algemeen welbevinden. We willen samen met uw medewerking een beter zicht krijgen op de noden en wensen van de thuiswonende senioren van Zingem. De doelgroep wordt met de jaren groter en we willen onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de toekomst.

De doelstelling van het project situeert zich op verschillende domeinen:

We streven naar:

- Het detecteren van noden en behoeften.

- Een passende oplossing bieden voor problemen.

- Het tegemoetkomen aan het isolement door bekendmaken van bestaande initiatieven

- Het voorstellen van de dienstverlening van het OCMW

- Kwetsbare ouderen wegwijs te maken in de dienstverlening en tegemoetkomingen die hen kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen

- Bruikbare informatie aanreiken over dienstverlening

- Het verzamelen van informatie over vereenzaming, sociale contacten, zorgbehoefte, bekendheid van en behoefte aan het dienstenaanbod, mobiliteit, huisvesting en woonomgeving

- Het nagaan of de oudere zijn rechten op voordelen heeft uitgeput

- Het nagaan welke noden de oudere heeft door het invullen van een checklist

- Verlagen van drempel naar aanvaarden van hulp- en dienstverlening.

- Aanspreekpunt in het Sociaal Huis.

Hoe?

Elke alleenstaande 80-plusser zal in 2015 een persoonlijke brief ontvangen met een voorstel waarop een huisbezoek kan gepland worden.

Sociale dienst - OCMW

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Inge Verschaeve
Sandra Lambrecht
Hannelore Rosseel
Leandro Grijp
09 389 68 10
09 389 68 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.