PISAD - drugpreventie en drugbeleiding

WIE KAN BIJ PISAD TERECHT

  • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
  • Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel, …
  • Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.

WAT DOET PISAD

PISAD werkt over het hele continuüm gaande van: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

Sinds 1 januari 2018 is het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) ingekanteld in de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen

CGG- ZOV PISAD

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen

Drugpreventie en drugbegeleiding PISAD

•             Wil je informatie of advies over drugs, alcohol, gokken en verantwoord gamen?

•             Ben je jonger dan 26 jaar en ondervind je problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen? Heb je nood aan een babbel in vertrouwen? Of wens je een begeleiding?

•             Maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Heb je als ouder vragen over het gebruik of gamegedrag van je kind? Wil je weten welke hulpverlening er mogelijk is?

•             Ben je met je school of vereniging op zoek naar drugpreventie? Zoek je ondersteuning bij het uitwerken van een alcohol- en/of drugbeleid?

PREVENTIE

Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en de gevolgen ervan.

De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze als ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.

Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.

(Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

HULPVERLENING

We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).

Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …

We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collegaehuisartsen.

BELEIDSONDERSTEUNDEND

We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.

We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s, organisatoren van festivals/evenementen, …

We coördineren het lokaal drugoverleg.

CONTACT:

Sint-Jozefsplein 2a, 9700 Oudenaarde

Oude Vesten 16, 9600 Ronse

U maakt best telefonisch of via mail een afspraak. De dienstverlening is gratis en er zijn geen wachtlijsten.

•             Veerle Gerbosch: 0499 57 84 92 - veerle.gerbosch@zov.be

•             Davinda Goetry: 0499 57 84 95 - davinda.goetry@zov.be

•             Sophie De Staercke: 0498 17 77 12 - sophie.destaercke@zov.be

INFO:

www.pisad.be

www.zov.be

Welzijn

Alfred Amelotstraat 53
9770 Zingem
Kathleen De Ruyck
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.