Brandweer

bereikbaarheid

De brandweer is 24 uur per dag bereikbaar via het noodnummer 055 31 15 60 of het algemeen oproepnummer 100

Vermeld aan de telefoon:

  • de reden van uw oproep;
  • uw naam, adres en deelgemeente;
  • het telefoonnummer waarmee u belt;
  • de te volgen route met eventuele herkenningspunten.

Hulpoproepen

De telefoonnummers 100 en 101 zijn voorbehouden voor dringende gevallen, met opgave van de aard en de plaats van de feiten:

  • 100: brandweer en ziekenwagen;
  • 101: rijkswacht en politie.

wie en waar

De gemeente Zingem doet een beroep op de brandweer van Oudenaarde.

Bedrijvenpark, Coupure 21, 9700 Oudenaarde

tel. 055 31 15 60 - fax 055 30 21 96

De administratie is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 12 u. en van 13.15 tot 17.30 u.

Sinds september 2000 maakt Zingem deel uit van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Deze zone omvat de gemeenten Brakel, Herzele, Horebeke, Kruishoutem, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

De Hulpverleningszone beoogt o.a. de onderlinge samenwerking en steun van verschillende brandweerkorpsen binnen eenzelfde zone bij grote rampen. Daarnaast zullen ook gezamenlijk oefeningen worden georganiseerd en zal ook de aankoop van materieel op elkaar worden afgestemd.

Vertegenwoordiger van de gemeente: burgemeester Kathleen Hutsebaut (SAMEN) maakt deel uit van het Beheercomité van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Taak

De brandweer staat in voor de brandbestrijding en kan ook ter hulp geroepen worden in een aantal welomschreven noodgevallen:

  • hulp aan personen in nood;
  • leegpompen van kelders;
  • bevrijden van bedolven personen;
  • vernietigen van wespennesten e.d. 

LEEGPOMPEN VAN KELDERS EN VERNIETIGING VAN WESPENNESTEN

In geval van overmacht, watersnood, ramp of zware storm komt de brandweerdienst tussenbeide om kelders van particulieren leeg te pompen.

Ook voor de vernietiging van wespennesten kan een beroep gedaan worden op de brandweer.

INFO

De website van de brandweer van Oudenaarde: http://www.bw-oudenaarde.be

Hier vindt u het retributiereglement.

Richtlijnen ter bescherming tegen branden, paniekrisico's in instellilngen van tijdelijke aard en veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardbas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard

Checklist 'Richtlijnen ter bescherming tijdelijke instellingen' + 'Occasionele installaties'

Gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen

Minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen