Inname van het openbaar domein

Wat

Niemand mag de openbare weg privatief gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Er dient een aanvraag tot inname van openbaar domein ingediend te worden bij de afdeling grondgebiedzaken van de gemeente.

Voor volgende werken hebt u een vergunning nodig:

een inname van parkeerplaatsen, voetpaden en/of fietspaden voor

  • het plaatsen van verhuiswagen en -lift;
  • het plaatsen van een stelling op openbaar domein;
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... op openbaar domein;
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...;
  • werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen ...;
  • het leveren van meubels …;
  • het afsluiten van wegen door werken
  • ...

Wanneer

De vergunning dient minstens 2 weken op voorhand aangevraagd te worden en bevat het aanvraagformulier, een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets. In geval van een gewestweg dient de vergunning minstens 6 weken op voorhand aangevraagd te worden. Een signalisatievergunning langsheen de N60, N435, N437 of N35 dient ook aangevraagd te worden bij het Vlaams Gewest!

Waar kan ik terecht

Voor het aanvragen van een signalisatievergunning kan u terecht bij de afdeling grondgebiedzaken.

Alfred Amelotstraat 53

9750 Zingem

of mail naar: technischedienst@zingem.be.

Wat zijn de stappen ?

U bezorgt het aanvraagformulier met een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets aan de dienst grondgebiedzaken.

Welk formulier

Particulieren - Vergunning voor een parkeerverbod, stelling, container of verhuiswagen

Gebruik als particulier de volgende documenten bij verhuiswerkzaamheden en werken aan de woning waarbij obstakels op voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en openbare weg worden geplaatst.

Aanvraagformulier parkeerverbod

Vergunning minstens 5 werkdagen vooraf aanvragen.

In geval van gewestweg minstens 6 weken vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier stelling

Vergunning minstens 5 werkdagen vooraf aanvragen.

In geval van gewestweg minstens 6 weken vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier plaatsen container

Minstens 7 werkdagen vooraf aanvragen.

In geval van gewestweg minstens 6 weken vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier verhuiswagen

Minstens 7 werkdagen vooraf aanvragen.

In geval van gewestweg minstens 6 weken vooraf aanvragen.

Aannemers - Vergunning voor werken en verkeersbelemmeringen

Gebruik als aannemer volgende documenten voor wegenwerken, aanleg nutsleidingen en omvangrijke bouwwerken. Voor grote werken moet u altijd een aanvraagformulier gebruiken. Voor kleine werken volstaat een meldingsformulier op voorwaarde dat u beschikt over een jaarvergunning.

Aanvraagformulier jaarvergunning kleine werken

Vergunning minstens 14 werkdagen vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier werken en verkeersbelemmeringen

Vergunning minstens 1 maand vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier kleine werken

Vergunning minstens 14 dagen vooraf aanvragen.

EVENEMENTEN

Gebruik dit document voor de organisatie van wandel-, fiets- en wielerwedstrijden, optochten, vinkenzettingen ... op openbaar domein.

Aanvraagformulier manifestatie

Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard

Checklist 'Richtlijnen ter bescherming tijdelijke instellingen' + 'Occasionele installaties'

Minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen

Vergunning minstens 2 maanden vooraf aanvragen.

Aanvraagformulier gebruik elektriciteitskasten.

Wat krijgt u

Na goedkeuring van de aanvraag zullen de nodige documenten worden opgestuurd naar de aanvrager en naar de lokale politie om de signalisatie te controleren voor de aanvang van de werken.

Openbare werken, technische dienst en veiligheid

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Martens Peter
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.

E-loket

Inname openbare weg
Aanvragen via formulier