Arbeidsbegeleiding

wie

Voor inwoners van de gemeente Zingem.

wat

Het OCMW Zingem wenst de ongelijkheid tussen mensen weg te werken en actief in te zetten op armoedebestrijding.

Het OCMW Zingem benadrukt het aspect tewerkstelling door de opstart van een Dienst voor Arbeidsbegeleiding binnen de werking van de Sociale Dienst.

Tewerkstelling is één van de beste manieren om een persoon terug te integreren in de samenleving. De kans wordt geboden om zelfstandig het leven in handen te nemen.

Door een tewerkstelling neemt niet enkel het inkomen toe, ook de zelfstandigheid groeit, de eigenwaarde stijgt en men beschikt over een zinvolle tijdsbesteding.

Werk kan een hefboom uit armoede zijn. Arbeidsactivering dient daarom een essentieel onderdeel te zijn van de werking van een OCMW.

hoe

De opdracht van de arbeidsbegeleider bestaat erin om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een passende tewerkstelling, rekening houdend met de mogelijkheden, verwachtingen en mogelijke beperkingen van betrokkene.

In dit kader werd door de OCMW raad op 7 april 2014 beslist een Dienst voor Arbeidsbegeleiding op te starten met als coördinator mevrouw Inge Verschaeve, maatschappelijk werker Sociale Dienst.

Sociale dienst - OCMW

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Inge Verschaeve
Sandra Lambrecht
Hannelore Rosseel
Leandro Grijp
09 389 68 10
09 389 68 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.