Initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

IBO 072018.1

Begeleidsters Shauni, Claire, Fauve, Emely en Veerle

ibo wanneland kleur

wat

Een initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is voor kleuters of kinderen van de lagere school. Onze dienst wordt erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Om gesubsidieerd te worden dienen we aan een aantal voorwaarden en controles van Kind & Gezin te voldoen.

Alle kinderen uit de kleuter- of lagere scholen kunnen hier terecht, zowel voor en na de schooluren, tijdens vakantiedagen als op schoolvrije dagen.

Om te blijven voldoen aan de opvangvraag, is ook "gemelde opvang" opgestart in de refter van basisschool De Bosrank.

Daar is voor- en naschools plaats voor 28 kleuters. In vakanties en op woensdagmiddag is er plaats voor 14 kleuters.

Ook gaat gemelde opvang door iedere woensdagmiddag in de scholen GVB Ouwegem en VBSZ De Regenboog.

Openingsdagen en -uren

 • voor- en naschoolse opvang, van maandag tot en met vrijdag, steeds aansluitend aan de schooluren:
   • van 7.00 tot 18.00 u.
 • woensdagnamiddagopvang (vanaf einde les tot 13.00 u., valt wat de facturatie betreft, onder naschoolse opvang):
   • van 13.00 tot 18.00 u.
 • opvang tijdens de schoolvakanties:
   • van 7.00 tot 18.00 u.

Het gaat om:

    • de herfstvakantie;
    • de kerstvakantie;
    • de krokusvakantie;
    • de paasvakantie;
    • de zomervakantie.
 • schoolvrije dagen:
  indien 5 of meer inschrijvingen
   • van 7.00 tot 18.00 u.

Waar

IBO Wanneland: Kruiskensstraat 1A, 9750 Zinem

Gemelde opvang "Wanneland Bosrank": Kerkplein 24, 9750 Zingem

Gemelde opvang "Wanneland Regenboog": Kwaadstraat 20, 9750 Zingem

Gemelde opvang "Wanneland Ouwegem": Molendamstraat 8, 9750 Zingem

kostprijs

Tarieven (volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen):

 • voor- en naschoolse opvang: € 0,90 per begonnen halfuur;
 • alle vakanties, schoolvrije dagen en woensdagnamiddagen vanaf 13.00 u. wordt per dagdeel aangerekend naargelang de aanwezigheidsduur:
   • tot 3 uur aanwezigheid: € 3;
   • vanaf 3 uur tot 6 uur aanwezigheid: € 6;
   • vanaf 6 uur aanwezigheid: € 12.

25% korting voor gezinnen met meerdere kinderen in opvang.

Sociaal tarief  (50 % korting) voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan de WIGW-grens.

aanvraag sociaal tarief

Inbegrepen: gebruik van (spel)materiaal, tienuurtje, vieruurtje, drankjes en water.

De ouderbijdragen voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Elke betalende ouder zal in het voorjaar van elk nieuw kalenderjaar een fiscaal attest ontvangen voor de ouderbijdragen betaald in het voorgaande kalenderjaar.

begeleiding

Voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen heeft het OCMW deeltijdse begeleidsters aangeworven met een diploma of een opleidingsattest dat erkend is door Kind & Gezin. De begeleidsters volgen binnen het jaar steeds een aantal vormingen.

inschrijven voor de eerste keer

Inschrijven is verplicht wanneer u voor de eerste maal gebruik wil maken van de opvang. Dit kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en het huishoudelijk reglement te ondertekenen. Bij voorkeur na telefonische afspraak met één van de coördinatoren. Zo kan u meteen kennismaken, en het huishoudelijk reglement zal toegelicht worden. Tijdens het inschrijvingsmoment kan u als ouder op uw beurt alle noodzakelijke informatie over uw kind (vb. medisch) aan de verantwoordelijke doorgeven.

Is het de eerste keer dat je kindje opgevangen wordt in Wanneland? Kom dan eens langs op een woensdagnamiddag. De begeleidsters en coördinator geven met plezier meer uitleg over onze werking.

Schriftelijke Overeenkomst

Klik hier

Huishoudelijk reglement

Klik hier

Hoe inschrijven

We werken met vooraf inschrijvingen via de website www.i-school.be/login .

Naschoolse opvang: inschrijven kan vanaf 1 september voor alle naschoolse opvang van het schooljaar (enkel kleuters van De Bosrank worden opgevangen)

Woensdagmiddag: inschrijven kan steeds de eerste dag van de voorgaande maand (bv. vanaf 1 januari voor woensdagopvang in februari)

Schoolvrije dagen: inschrijven kan vanaf 1 september voor alle schoolvrije dagen van het schooljaar

Vakanties: Inschrijven kan vanaf 4 weken voor de start van de vakantie (op maandag) vanaf 19 u

Kinderen die niet in Zingem wonen én niet in Zingem schoolgaan, kunnen pas 14 kalenderdagen later inschrijven, ook vanaf 19 u.

Meer info over de manier van inschrijven vindt u hier.

Initiatief buitenschoolse kinderopvang

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Alexine Browaeys
09 389 68 17
09 389 68 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.