Minder Mobielen Centrale (MMC)

wie

U bent inwoner van de gemeente Zingem.

Uw netto belastbaar inkomen mag niet meer dan twee keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorzien is of als het openbaar vervoer voor u niet toegankelijk is.

Wat

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienstverlening van het OCMW Zingem die ervoor zorgt dat mensen die geen beroep kunnen doen op de gewone wijze van vervoer (door familie, vrienden of met het openbaar vervoer) toch een aantal noodzakelijke verplaatsingen kunnen maken.

We denken hierbij aan bejaarden, personen in een sociale noodsituatie, personen met een handicap.

De Minder Mobielen Centrale zorgt enkel voor het sociale vervoer, dit in het kader van allerlei activiteiten zoals een bezoek aan familie, de seniorenclub, de kapper, de winkel of het gemeentehuis.
De Minder Mobielen Centrale staat niet in voor ziekenvervoer, hiervoor dient contact opgenomen te worden met de mutualiteit.
De Minder Mobielen Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen personen vervoeren.

Mindermobielencentrale

Hoe

Alleen wie lid is van de Minder Mobielen Centrale kan een rit aanvragen.

De aanvraag gebeurt meestal telefonisch.

Na de aanvraag zoekt de MMC een chauffeur voor de rit. Nadien wordt u telefonisch verwittigd.

De MMC kan niet onmiddellijk zorgen voor vervoer.

Tijdens de week dient de aanvraag ten minste 2 dagen op voorhand te gebeuren en voor een rit tijdens het weekend een week vooraf.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10 voor een volledig jaar en € 5 na 1 juli.

Bij uw inschrijving krijgt u een lidkaart. De lidkaart is geldig tot 31 december van het lopende jaar.

De prijs per kilometer bedraagt € 0,30.

Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.

De afrekening gebeurt contant aan de chauffeur.

Wanneer u bent ingeschreven, kan u een beroep doen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Deze verzekering dekt de schade die u als gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen in de wagen en tijdens het verloop van de rit.

Wanneer de chauffeur langer dient te wachten dan 1 uur, kan een vergoeding van € 2,5 gevraagd worden, dit voor 'een drankje en een krant' voor de vrijwilliger.

Lees hier meer over de Minder Mobielen Centrale (MMC).

Sociale dienst - OCMW

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Inge Verschaeve
Sandra Lambrecht
Hannelore Rosseel
Leandro Grijp
09 389 68 10
09 389 68 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.