Wettelijke samenwoonst

WAT

Personen die samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats.

Deze regeling staat open voor alle ongehuwde samenwonende personen, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap (vb. partners, moeder en zoon ...).

Deze verklaring wordt afgelegd op de dienst burgerzaken van de gemeenschappelijke woonplaats. Hier wordt nagegaan of aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

 • minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn;
 • ongehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoonst;
 • officieel op hetzelfde adres wonen.

WAT ZIJN DE STAPPEN

Verklaring wettelijke samenwoonst

 • de ondertekening van de verklaring gebeurt door beide partners op de dienst burgerzaken;
 • indien een notaris vooraf een samenlevingscontract heeft afgesloten, kan u dit in de verklaring laten opnemen.

Beëindiging wettelijke samenwoonst

 • door een verklaring van beëindiging door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de partners;
 • door een éénzijdige verklaring van beëindiging; in dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en de kennisgeving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partner;
 • door huwelijk van één van de partners;
 • bij het overlijden van één van de partners.

De verklaring of beëindiging van wettelijke samenwoonst wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

 • identiteitskaarten van beide partners;
 • eventueel een attest van de notaris indien er vooraf een samenlevingscontract is opgemaakt.

WAT KOST HET

Deze dienst is gratis.

WAT KRIJGT U

 • een ontvangstbewijs: dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is;
 • voor eensluidende kopieën van de verklaring voor uw werkgever, eventueel mutualiteit, vakbond, bank, belastingsdienst enz.

Via een e-mail naar bevolkingsdienst@zingem.be  kan u een getuigschrift wettelijke samenwoonst aanvragen.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.