Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

WAT

De inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn tegemoetkomingen die worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Deze moeten aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken.

VOOR WIE

Personen met een handicap of bejaarden bij wie een vermindering of gebrek aan zelfredzaamheid is vastgesteld, komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking. De graad van zelfredzaamheid wordt bepaald door de behandelende arts.

WAT KOST HET

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Uw identiteitskaart volstaat.

WAT ZIJN DE STAPPEN

  • u of uw gemachtigde (in bezit van volmacht) biedt zich met uw identiteitskaart aan om een aanvraag in te dienen;
  • de bevoegde ambtenaar doet de aanvraag rechtstreeks elektronisch in de gegevensbestanden van de FOD Sociale Zekerheid;
  • het gemeentebestuur ontvangt per kerende een ontvangstmelding van uw aanvraag, samen met gepersonaliseerde administratieve en medische formulieren die u onmiddellijk worden afgeleverd;
  • u moet deze formulieren laten invullen en binnen de maand terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap;
  • de aanvraag wordt onderzocht en u wordt persoonlijk van de beslissing op de hoogte gebracht.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.