Strafregister - uittreksels

WAT

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechtelijk verleden.

VOOR WIE

Iedere inwoner van de gemeente Zingem, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zover het betrekking heeft op de aanvrager zelf.

In bepaalde gevallen kunnen openbare overheden aan het gemeentebestuur uittreksels uit het strafregister vragen.

WAT KOST HET

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Uw identiteitskaart en het aanvraagformulier.

MODELLEN VAN UITTREKSELS

 • model 1 (artikel 595 Sv.) is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen;
 • model 2 (artikel 596.2 Sv.) is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer 'opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen' valt;
 • model 3 (artikel 596.1 Sv.) model voor gereglementeerde activiteiten, meest dienstig voor jachtvergunningen, verkiezingen, sport, beroep i.v.m. veiligheid enz. 

U kan een uittreksel aanvragen door het aanvraagformulier ingevuld binnen te brengen bij de dienst burgerzaken of te mailen naar bevolkingsdienst@zingem.be. (een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen)

VERMELDINGEN OP HET UITTREKSEL

Volgende info wordt vermeld:

 • de volledige identiteit van de aanvrager en de verklaring van de aanvrager waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd;
 • de eventuele effectieve veroordelingen die door de aanvrager zijn opgelopen en die in het strafregister vermeld worden;
 • de veroordelingen met uitstel;
 • de terbeschikkingstellingen van de regering;
 • de genademaatregelen.

Worden niet meer vermeld na een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de definitieve rechterlijke beslissing:

 • de veroordelingen tot politiestraffen;
 • de veroordelingen tot gevangenisstraffen van ten hoogste 6 maanden;
 • de veroordelingen tot geldboetes die niet hoger zijn dan € 500;
 • de geldboetes opgelegd krachtens de wetten van de politie over het wegverkeer.

Deze veroordelingen worden wel vermeld wanneer ze vervallenverklaringen of onbekwaamheden inhouden die een termijn van 3 jaar overschrijden.

Bovendien vermeldt het model 2 ook alle veroordelingen en interneringsbeslissingen voor feiten die ten opzichte van een minderjarige zijn gepleegd.

Bijzonderheden

 • een uittreksel uit het strafregister wordt onmiddellijk afgeleverd;
 • u kan een uittreksel persoonlijk aanvragen aan het loket bij de dienst burgerzaken of door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar bevolkingsdienst@zingem.be; (een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen)
 • bij aanvraag wordt afgesproken wanneer en hoe het uittreksel zal afgeleverd worden.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.