Referentieadres

WAT

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven.

VOOR WIE

Dit is van toepassing voor volgende personen die geen adres meer hebben:

  • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans - met uitsluiting van stacaravans);
  • personen die minder dan een jaar afwezig zijn in het buitenland voor zakenreizen;
  • de militairen in het buitenland en hun gezin;
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;
  • ontwikkelingswerkers en hun gezin;
  • personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben.

WAAR KAN IK TERECHT

Bij de dienst burgerzaken.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

WAT ZIJN DE STAPPEN

  • de vaststelling van een referentieadres veronderstelt de instemming van de persoon die op dat adres is ingeschreven;
  • zowel de aanvrager als de persoon die toestemming geeft, melden zich aan op de dienst burgerzaken;
  • de vaststelling van een referentieadres veronderstelt ook de verzekering van de tussenkomst van de persoon die op dat adres ingeschreven is voor het ophalen en het doorsturen van de post aan de bestemmeling;
  • het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.