Overlijdens

WAT

Elk overlijden wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor de aangifte en praktische regeling bij het gemeentebestuur, maar een nabestaande kan ook zelf langskomen om een aangifte van overlijden te doen.

WAAR KAN IK TERECHT

Bij de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Welke documenten moeten worden voorgelegd?

 • een vaststelling van overlijden ingevuld door de geneesheer (Model IIIC);
 • de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene;
 • het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders);
 • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
 • voor begravingen buiten het grondgebied Zingem is een aanvaardingsbewijs vereist van het gemeentebestuur waar de begraafplaats gelegen is.

Bij crematie moeten ook nog volgende documenten worden voorgelegd:

 • medisch attest getekend door de behandelende geneesheer;
 • een aanvraag tot crematie en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

WAT KOST HET

De aflevering van uittreksels van de overlijdensakte zijn kosteloos.

WAT KRIJGT U

Na het opmaken van de overlijdensakte levert de dienst burgerlijke stand uittreksels af voor sociale doeleinden zoals de mutualiteit, de vakbond, de werkgever, de pensioendienst, ...

begrafenis - teraardebestelling

Na het overlijden kan u kiezen voor een begrafenis of crematie.

Voor de lijkkist hebt u volgende opties:

Voor de asurne hebt u volgende opties:

 • de asurne begraven in Zingem of op een andere plaats;
 • in Zingem op gewone grond, concessiegrond of op een gewoon urnenveld of concessie-urnenveld (zie reglement begraafplaatsen);
 • de asurne kan op de begraafplaats van Zingem ook bijgezet worden in een gewone columbariumnis of een concessiecolumbariumnis (zie reglement begraafplaatsen);
 • de asurne meenemen naar huis;
 • de as laten uitstrooien op de strooiweide van één van de begraafplaatsen van Zingem.

afschrift akte overlijden

Dit is een volledige kopie van de overlijdensakte. 

Alle gegevens worden hierin vermeld: 

 • plaats en datum van overlijden;
 • naam en voornamen;
 • burgerlijke staat;
 • afstamming;
 • aangevers van het overlijden.

U kan een afschrift akte overlijden aanvragen door een e-mail te sturen naar bevolkingsdienst@zingem.be.

uittreksel akte overlijden

Dit getuigschrift vermeldt enkel:

 • naam en voornaam van de overledene;
 • plaats en datum van overlijden;

U kan een uittreksel akte overlijden aanvragen door een e-mail te sturen naar bevolkingsdienst@zingem.be.

afschrift akte overlijden buitenland

Dit is een volledige kopie van de overlijdensakte van iemand die op het moment van zijn overlijden in Zingem was ingeschreven. 

Alle gegevens worden hierin vermeld: 

 • plaats en datum van overlijden;
 • naam en voornamen;
 • burgerlijke staat;
 • aangevers van het overlijden. 

De Federale Overheidsdienst stuurt de vertaling van de oorspronkelijke akte naar de gemeente. Dan pas kunnen de gegevens overgeschreven worden in het gemeentelijke overlijdensregister. Deze akte is pas enige tijd na het overlijden beschikbaar.
U kan een afschrift akte overlijden aanvragen door een e-mail te sturen naar bevolkingsdienst@zingem.be.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.