Naam- en voornaamswijziging

WAT

Een naams- of voornaamsverandering wordt toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam en/of voornaam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

Een voornaamsverandering wordt toegestaan bij ministerieel besluit, een naamsverandering bij koninklijk besluit.

WAT KOST HET

U kan de kostprijs opvragen bij FOD Justitie.

WAT ZIJN DE STAPPEN

Naamsverandering

  • de aanvrager dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst naamsveranderingen;

Voornaamsverandering

  • de procedure stemt voor een groot stuk overeen met de procedure tot naamsverandering, maar er zijn minder formaliteiten;
  • na de toekenning van de naams- of voornaamsverandering stuurt de Federale Overheidsdienst, na betaling van de registratierechten, u een afschrift van het besluit;
  • binnen de 60 dagen moet u het afschrift aanbieden bij de dienst burgerzaken van uw geboorteplaats;
  • deze dienst schrijft de naams- of voornaamsverandering over in de registers van de burgerlijke stand; 
  • deze dienst zal ook de bevolkingsdienst van uw woonplaats op de hoogte brengen die dan de naams- of voornaamsverandering zal bijwerken in de registers van de bevolking;
  • de bevolkingsdienst van uw woonplaats zal u dan oproepen om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen met uw nieuwe gegevens.

Lees hier de brochure over naamsverandering van de FOD Justitie.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.