Jubilea

Wat

Het college van burgemeester en schepenen houdt er aan om koppels in de bloemetjes te zetten die hun 50-jarig, 60-jarig, 65-jarig en 70-jarig huwelijk vieren. Ook de 100-jarige en +100-jarige krijgen een uitnodiging om zich te laten vieren. De viering met het college kan plaatsvinden in het gemeentehuis. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen het college thuis op bezoek krijgen. Mensen die al een datum voor de viering van hun feest voor ogen hebben, kunnen contact opnemen met de dienst burgerzaken om na te gaan of dag en gewenste uur nog vrij zijn.

toelage voor de viering van honderdjarigen

voor wie

Het gemeentebestuur biedt aan de honderdjarigen, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zingem, naast de gebruikelijke bloemen en gelegenheidsgeschenken ook een receptie aan op het gemeentehuis ofwel een toelage van € 100.

wanneer

Volgende verjaardagen worden gevierd:

100 jaar en elk jaar daaropvolgend. Voor een viering van 100 jaar en elke vijf jaar daaropvolgend wordt de toelage opgetrokken tot € 375.

voorwaarde

Deze toelage wordt alleen verstrekt aan de jarige die zijn/haar viering thuis of op een andere locatie laat doorgaan, en het college van burgemeester en schepenen of een delegatie ervan ontvangt. Honderdjarigen die ervoor kiezen om hun receptie op het gemeentehuis te laten doorgaan, ontvangen deze toelage niet.

toelage voor de viering van huwelijksjubilea

voor wie

Het gemeentebestuur biedt aan de huwelijksjubilarissen, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zingem, en hun familie, naast de gebruikelijke bloemen en gelegenheidsgeschenken, ook een receptie aan op het gemeentehuis ofwel een toelage van € 100.

wanneer

Volgende huwelijksverjaardagen worden gevierd:

  • 50 jaar;
  • 60 jaar en elke 5 jaar daaropvolgend.

voorwaarde

Deze toelage wordt alleen verstrekt aan de huwelijksjubilarissen die hun viering thuis of op een andere locatie laten doorgaan, en het college van burgemeester en schepenen of een delegatie ervan op de viering ontvangen. Huwelijksjubilarissen die ervoor kiezen om hun receptie op het gemeentehuis te laten doorgaan, ontvangen deze toelage niet.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.