Geboorten

WAT

De aangifte van geboorte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats binnen de 15 kalenderdagen (de geboortedag niet meegerekend). Is de vijftiende dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

dOOR WIE

De geboorte wordt aangegeven door de vader, door de moeder of door beide ouders.  De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind al vóór de geboorte heeft erkend.

Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

WAAR KAN IK TERECHT

U doet aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kindje is geboren. Deze dienst brengt dan de dienst burgerzaken van Zingem op de hoogte.

WAT breng ik mee bij de aangifte

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw (Model 1)
  • de identiteitskaarten van de aangevers (vader en moeder)
  • indien u gehuwd bent: uw trouwboekje
  • in voorkomend geval: uittreksel uit de erkenningsakte.

WAT KRIJGT U

Bij aangifte krijgt u de formulieren voor:

  • het aanvragen van de geboortepremie;
  • het aanvragen van de kinderbijslag;
  • de inschrijving bij het ziekenfonds;
  • de inenting van het kind;
  • een attest voor werkverlet.

gevolg

Als de dienst burgerzaken van Zingem de geboorteaangifte ontvangt, wordt er een identiteitsstuk (= wit kartonnen kaartje met de identiteitsgegevens van het kind) opgemaakt.

Dit stuk is geldig tot de leeftijd van 12 jaar, enkel op Belgisch grondgebied.

Wie met het kind naar het buitenland wil reizen vraagt een Kids-ID aan.

Het identiteitsstuk en de Kids-ID worden enkel opgemaakt voor kinderen met de Belgische nationaliteit. Voor kinderen met een andere nationaliteit moet u zich wenden tot de desbetreffende ambassade.

wat kan u krijgen na de geboorte

Op aanvraag kan u kosteloos een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Een afschrift is een volledige kopie van de geboorteakte die overgeschreven is in de gemeente Zingem. Alle gegevens met betrekking tot de geboorte worden hierin vermeld. Dit kan enkel voor personen die geboren zijn in Zingem, Ouwegem of Huise. U kan een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen via een e-mail naar bevolkingsdienst@zingem.be. 

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.