Euthanasie

wat

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister kan bij de dienst burgerzaken inzake euthanasie een wilsverklaring laten registreren. Deze moet beantwoorden aan de voorwaarden die door de geldende wetgeving vastgelegd zijn.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft evenwel slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.

hoe

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier (verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken) dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd.

De wilsverklaring is samengesteld uit twee rubrieken:

  • Een eerste rubriek omvat de gegevens die verplicht moeten worden ingevuld in elke wilsverklaring.

In de eerste rubriek moet de betrokkene in de eerste plaats zijn wil nauwkeurig en ondubbelzinnig te kennen geven. Zodat, in de veronderstelling dat hij zijn wil niet meer kan uiten, een arts, onder de voorwaarden die in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie zijn vastgelegd, euthanasie kan uitvoeren.

De wilsverklaring moet verplicht worden vastgelegd op de dienst burgerzaken in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen van wie minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. De aanwezigheid van de getuigen bij de aangifte is niet verplicht. U moet dan wel een kopie van de identiteitskaarten van de getuigen meebrengen.

  • Een tweede rubriek heeft betrekking op facultatieve gegevens.

De tweede rubriek van het model voor de wilsverklaring inzake euthanasie is facultatief. De wet betreffende euthanasie maakt het de wilsbekwame persoon die een wilsverklaring opstelt mogelijk om in deze verklaring naargelang van zijn volgorde van voorkeur één of meerdere vertrouwenspersonen te vermelden. Tijdens de procedure die bepaald is in de wet inzake euthanasie, zal de vertrouwenspersoon door de behandelende arts worden opgeroepen om de aanvraag te onderzoeken.

Indien de persoon die een euthanasieverklaring wenst op te stellen, fysiek definitief niet in staat is deze op te stellen en te ondertekenen (bijvoorbeeld iemand die aan beide armen verlamd is), kan zijn aangifte schriftelijk door een meerderjarige worden opgesteld die geen belang heeft bij het overlijden van de indiener. Dit in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen waarvan één minstens geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene. Bevindt de verzoeker zich in deze situatie, dan moeten er een aantal bijkomende gegevens in de wilsverklaring worden vermeld. Zoals de reden waarom de verzoeker fysiek definitief niet in staat is om een wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen. Er moet ook een medisch attest als bewijs worden toegevoegd.

gevolg

Tot slot moet in de wilsverklaring het aantal exemplaren van de verklaring worden vermeld en de plaats waar deze worden bewaard.

De indiener moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd als hij wenst dat ze geldig blijft.

De wilsbekwame persoon die een wilsverklaring inzake euthanasie heeft opgesteld, kan op ieder ogenblik deze wilsverklaring herzien of intrekken.

Onder herziening van een wilsverklaring verstaat men bijvoorbeeld  een wijziging van een vertrouwenspersoon. De intrekking van de wilsverklaring betekent dat ze niet meer bestaat.

Indien u een verklaring van euthanasie wilt registreren, kan u in alle privacy vragen om een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.