Erkenningen voor/na de geboorte

WAT

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming langs vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

De erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Er wordt dan door de dienst burgerzaken een erkenningsakte opgesteld.

VOOR WIE

Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

WAAR KAN IK TERECHT

Wend u tot de dienst burgerzaken van de geboorteplaats of van de woon- of verblijfplaats.

WAT BRENG ik mee

 • identiteitskaart van beide partners;
 • bij erkenning vóór de geboorte een origineel attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum;
 • bij erkenning na de geboorte een afschrift van de geboorteakte.

WAT ZIJN DE STAPPEN

De erkenning van het kind kan:

 • vóór de geboorte van het kind (ouders niet gehuwd): 
  • de ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog mee;
  • aan de toekomstige ouders worden uittreksels uit de erkenningsakte meegegeven; 
  • één uittreksel kan gebruikt worden om het kraamgeld al aan te vragen (bij de kinderbijslagdienst); het andere document wordt gebruikt bij de geboorteaangifte (het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet);
 • bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd): de ouders doen de aangifte van geboorte in de geboorteplaats binnen de 15 dagen en doen terzelfder tijd de erkenning;
 • na de geboorteaangifte: de ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten mee en een afschrift van de geboorteakte.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.