Elektronische identiteitskaarten vreemdelingen

Elektronische vreemdelingenkaart

WAT

De elektronische vreemdelingenkaart is een elektronische verblijfskaart voor alle niet-Belgen die legaal in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings - of vreemdelingenregister en indien hun dossier het toelaat (zie folder).

WAAR KAN IK TERECHT

U kan uw elektronische verblijfskaart aanvragen bij de dienst burgerzaken.

WAT breng IK MEE

 • uw oude vreemdelingenkaart;
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de richtlijnen (zie Fotomatrix);
  in het gemeentehuis kunnen pasfoto's genomen worden tegen € 7 voor 6 pasfoto's;
 • in voorkomend geval de oproepingskaart;
 • € 24,20 met biometrie, € 21,00 zonder biometrie;
 • € 29,20 met biometrie, € 26,00 zonder biometrie voor een duplicaat bij verlies of diefstal;

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • u biedt zich persoonlijk aan op de dienst burgerzaken met de hierboven vermelde stukken voor de ondertekening van het basisdocument voor de elektronische vreemdelingenkaart;
 • een drietal weken na de aanvraag aan het loket ontvangt u thuis een witte omslag met een pin- en pukcode;
 • dit is de uitnodiging om uw elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen;
 • op de dienst burgerzaken activeert u met de pin- en pukcode de certificaten;
 • de oude identiteitskaart wordt afgegeven;
 • u bewaart zorgvuldig uw pin- en pukcode, u kan deze later nog nodig hebben.

BIJZONDERHEDEN

Ontvangt u een uitnodiging om een elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen en kan u zich niet verplaatsen? Zorg dan voor een recente foto en een doktersattest.
Neem vervolgens contact op met de dienst burgerzaken en meld dat u niet persoonlijk kan langskomen.

De bevoegde ambtenaar maakt dan een afspraak om aan huis, in het ziekenhuis of in de verpleeginstelling te komen om het basisdocument te laten ondertekenen.
Vervolgens duidt u een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan het loket.

Bij hoogdringendheid kan u een elektronische vreemdelingenkaart in een dringende procedure aanvragen:

Dringende aanvraag: 3 werkdagen (kostprijs: € 108,20 met biometrie, € 105,00 zonder biometrie)

Zeer dringende aanvraag: 2 werkdagen (kostprijs: € 151,80 met biometrie, € 148,60 zonder biometrie)

VERLENGING OF VERNIEUWING VAN DE ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAARTEN

Verlenging bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – beperkte duur, A-kaart beperkte duur.

 • De titularis van de kaart dient zich tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag vóór de vervaldatum van de verblijfsvergunning aan te bieden bij de dienst burgerzaken om de verlenging van de verblijfsvergunning aan te vragen.

Vernieuwen van een verblijfsvergunning: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister – onbeperkte duur, E- en E+-kaart, F- en F+-kaart, B kaart en C kaart.

 • De titularis biedt zich aan op de dienst burgerzaken om de vernieuwing aan te vragen.

VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART

WAT

U heeft uw identiteitskaart verloren of ze is gestolen.

WAAR KAN IK TERECHT

Eerst doet u aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een vreemdelingenkaart bij de politie. Daarna meldt u zich aan bij de dienst burgerzaken.

WAT BRENG IK MEE

 • 1 pasfoto;
 • € 29.20 met biometrie, € 26,00 zonder biometrie;
 • document politie.

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • de politie maakt een bijlage 12 op (attest van diefstal of verlies) die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • de politie verwittigt de helpdesk Belpic van het Rijksregister zodat de elektronische functies kunnen worden opgeschort;
 • de politie bezorgt een kopie van de bijlage 12 aan de dienst burgerzaken;
 • u dient onmiddellijk een nieuwe kaart (=duplicaat) aan te vragen op de dienst burgerzaken.

BESCHADIGING of losgekomen chip VAN DE ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART

WAT

De chip van de elektronische identiteitskaart is losgekomen of defect.

WAAR KAN IK TERECHT

De dienst burgerzaken helpt u graag verder.

WAT BRENG IK MEE

U hebt enkel een pasfoto nodig.

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • de beschadigde kaart wordt geannuleerd;
 • er wordt een bijlage 12 opgemaakt die de beschadigde kaart voorlopig vervangt en die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • er wordt een nieuwe kaart aangevraagd;
 • de beschadigde kaart wordt opgestuurd naar het productiecentrum; wanneer de losse chip het gevolg is van een productiefout wordt het duplicaat gratis afgeleverd.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.