Elektronische identiteitskaarten kinderen - Kids-ID

KIDS-ID

WAT

kids id 2

Sinds 1 september 2009 wordt de elektronische identiteitskaart of Kids-ID voor Belgische kinderen onder de 12 jaar afgeleverd (zie folder).

Het is een geldig reisdocument waarmee de kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten (zie brochure).

De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind. Deze zijn zichtbaar op de kaart zelf en elektronisch via de chip en maken een snelle identificatie mogelijk zowel binnen als buiten België.

Op de kaart staat ook een centraal telefoonnummer waaraan verschillende telefoonnummers kunnen worden gekoppeld van familieleden en anderen in een zelf gekozen volgorde. In noodsituaties kan u daardoor snel de juiste persoon bereiken.

De geldigheidsduur van een Kids-ID is 3 jaar.

De Kids-ID is een persoonlijk document. Hoewel het identiteitsdocument wordt afgegeven aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, is het kind de titularis van het document. De ouders kunnen dit document enkel aanvragen en in bewaring houden.
Dit impliceert dat het identiteitsdocument het kind moet volgen indien het tijdelijk bij de andere ouder verblijft dan diegene aan wie het identiteitsdocument werd afgegeven.

WAAR KAN IK TERECHT

Een Kids-ID kan u aanvragen op de dienst burgerzaken.

WAT KOST HET

Voor een Kids-ID betaalt u € 6,40.(dit kan met bancontact betaald worden)

WAT BRENG IK MEE

 • een recente pasfoto van goede kwaliteit met heldere effen achtergrond (zie Fotomatrix); in het gemeentehuis kunnen pasfoto's genomen worden tegen € 7 voor 6 pasfoto's.
 • eventueel oude Kids-ID.

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • de persoon (of beide) die het ouderlijk gezag uitoefent, komt samen met het kind de aanvraag doen;
 • bij echtscheiding of feitelijke scheiding wordt de andere ouder op de hoogte gebracht van de aanvraag;
 • een drietal weken na de aanvraag ontvangt de ouder bij wie het kind is ingeschreven een witte omslag met een pin- en pukcode;
 • met de pin- en pukcode kan u de Kids-ID komen afhalen;
 • indien u reeds over een oude Kids-ID beschikt moet u deze afgeven anders wordt dit aanzien als verlies en moet er € 16,30 betaald worden
 • op de dienst burgerzaken wordt de kaart geactiveerd met de pin- en pukcode;
 • u bewaart uw pin- en pukcode zorgvuldig, u kan deze later nog nodig hebben.

BIJZONDERHEDEN

Bij hoogdringendheid kan u de Kids-ID in een dringende of zeer dringende procedure aanvragen.

Dringende procedure

 • kaart wordt geleverd 3 werkdagen na de aanvraag;
 • kostprijs: € 90,40.

Zeer dringende procedure

 • kaart wordt geleverd 2  werkdagen na de aanvraag;
 • kostprijs: € 134,00.

Spoedprocedure met levering Brussel

 • spoedaanvraag 1 dag voor vertrek met levering in Brussel de volgende dag, ook levering op zaterdagvoormiddag te Brussel;
 • kostprijs: € 102,10

Voor tweede en volgende kinderen van hetzelfde gezin en gelijktijdig in beide spoedprocedures aangevraagd = € 62,00 per kind.

Wat bij verlies of diefstal van de elektronische kids-id

Wat

U hebt uw elektronische Kids-ID verloren of ze is gestolen.

Waar kan ik terecht

U doet onmiddellijk aangifte:

 • bij de dienst burger bij verlies;
  (of)
 • in het dichtstbijzijnde politiekantoor bij verlies of diefstal.

U kan ook een beroep doen op DOCSTOP. Deze helpdesk staat 24 uur op 24 in dienst van iedereen die het verlies of de diefstal van zijn kaart wil melden. Overal ter wereld kan u bellen naar het gratis nummer 00800 2123 2123 (of naar 32 2 518 2123 als het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Eerst controleert de operator of u wel degelijk de eigenaar van het document bent. Daarna wordt uw Kids-ID geblokkeerd. Op die manier kan niemand zich identificeren of een elektronische handtekening plaatsen met uw Kids-ID en wordt u geen slachtoffer van frauduleus gebruik van uw identiteitsdocument. Bovendien kan u op www.checkdoc.be nagaan of uw identiteitsdocument bij de overheden bekendstaat als gestolen, verloren, vervallen, ongeldig of niet uitgereikt.

Wat breng ik mee

Om een Kids-ID aan te vragen, hebt u een pasfoto en € 16,40 nodig.

Wat zijn de stappen

 • de certificaten (elektronische handtekening) worden geblokkeerd;
 • er wordt een bijlage 6 (attest van diefstal of verlies) opgemaakt die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • u dient onmiddellijk een nieuwe kaart aan te vragen op de dienst burgerzaken.

Beschadiging/ loskomen chip van de elektronische KIDS-ID

WAT

De chip van de elektronische Kids-ID is losgekomen of beschadigd.

Waar kan ik terecht

U kan zich aanmelden op de dienst burgerzaken.

Wat breng ik mee

U hoeft enkel een pasfoto te voorzien.

Wat zijn de stappen bij beschadiging

 • de beschadigde kaart wordt ter controle opgestuurd naar Brussel;
 • er wordt een bijlage 6 opgemaakt die de beschadigde kaart vervangt en die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • na onderzoek door Brussel zal de kaart ofwel bruikbaar zijn of zal er een nieuwe kaart moeten aangevraagd worden.

Wat zijn de stappen bij loskomen van de chip

 • de kaart met losgekomen chip wordt direct geannuleerd;
 • er wordt een bijlage 6 opgemaakt en onmiddellijk een nieuwe aangevraagd, na 3 weken ontvangt u een pincode om de nieuwe kaart af te halen;
 • indien de losgekomen chip het gevolg is van een productiefout wordt de nieuwe kaart gratis afgeleverd.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.