Elektronische identiteitskaarten Belgen - eID

Elektronische identiteitskaart Belgen of EID

Wat

eid belg

Identificatie

De eID is in de eerste plaats een identificatiemiddel aan het (elektronisch) loket, op het internet en op digitale netwerken.

De kaart bevat de volgende zichtbare gegevens: 

 • foto;
 • naam en voornamen;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • geboorteplaats en -datum;
 • geldigheidsduur;
 • rijksregisternummer. 

De nieuwe identiteitskaart beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die u op de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. Het adres van de houder staat enkel nog op de chip. Zodat u uw kaart niet hoeft te vervangen wanneer u verhuist of een nieuw huisnummer krijgt.

De burgerlijke stand is niet vermeld op de kaart.

Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties via internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder de documenten.

Reisdocument

Daarnaast geldt de eID ook als reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie.

Elektronische handtekening

Verder kan u dankzij de eID een voor echt verklaarde handtekening gebruiken die dezelfde juridische waarde heeft als een gewone handtekening.
U kiest zelf of u van deze optie gebruik wilt maken. Deze handtekening wordt beschermd door een pincode, net zoals bij een bankkaart.

Toepassingen:

De toepassingsmogelijkheden van de eID zijn oneindig. U krijgt in de eerste plaats toegang tot openbare diensten en ondernemingen op het internet via zogenaamde elektronische loketten. U kan er ook mee in contact treden met de overheid, formulieren aanvragen, uw eigen gegevens uit databanken opvragen, uw belastingsaangifte (tax-on-web) doen enz. Ook in uw dagelijkse activiteiten zal de kaart zijn nut bewijzen. Zo kan u de kaart gebruiken aan de toegangszuil op het gemeentelijk containerpark en om via de website digitale documenten aan te vragen.

Voor Wie en Wanneer

Elke Belg die minstens 12 jaar oud is en ingeschreven is in het bevolkingsregister, moet een identiteitskaart bezitten. Vanaf de leeftijd van 15 jaar bent u verplicht deze kaart altijd bij u te hebben.

Indien de identiteitskaart beschadigd is, de foto niet meer gelijkend is, u van naam verandert of de Belgische nationaliteit verwerft, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Ook de 75-plussers moeten een nieuwe elektronische identiteitskaart krijgen.

Geldigheid

De eID heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Wat kost het

 • € 21,00 bij eerste en volgende aanvragen;
 • € 26,00 bij verlies.
 • dit kan met bancontact betaald worden.

Wat breng ik mee

 • uw oproepingsbrief;
 • een recente pasfoto van goede kwaliteit met heldere effen achtergrond (zie Fotomatrix)
  (in het gemeentehuis kunnen pasfoto's genomen worden tegen € 7 voor 6 pasfoto's;
 • uw oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

Wat zijn de stappen

 • u biedt zich persoonlijk aan op de dienst burgerzaken met de hierboven vermelde stukken voor de ondertekening van het basisdocument voor de elektronische identiteitskaart;
 • een drietal weken na de aanvraag ontvangt u thuis een witte omslag met een pin- en pukcode,
  dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart persoonlijk af te halen;
 • op de dienst burgerzaken activeert u met de pin- en pukcode de certificaten;
 • de oude identiteitskaart geeft u af;
 • uw pin- en pukcode bewaart u zorgvuldig, u kan deze later nog nodig hebben.

Via de post krijgt u Volgende Brief

Een omslag met daarin uw pin- en pukcode.

Bijzonderheden

Krijgt u een uitnodiging om een elektronische identiteitskaart aan te vragen en kan u zich niet verplaatsen? Zorg dan voor een recente foto en een doktersattest.
Neem vervolgens contact op met de dienst burgerzaken en meld dat u niet persoonlijk kan langskomen.
De bevoegde ambtenaar maakt dan een afspraak om aan huis, in het rusthuis of in de verpleeginstelling te komen om het basisdocument te laten ondertekenen.
Daarna duidt u een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan het loket.

Bij hoogdringendheid of indien u niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland kan u een elektronische identiteitskaart in een dringende procedure aanvragen.

 • dringende aanvraag: bij aanvraag vóór 13 uur: afhalen de 2e werkdag na de aanvraag (kostprijs: € 105,00);
 • zeer dringende aanvraag: bij aanvraag vóór 13 uur: afhalen de 1e werkdag na de aanvraag (kostprijs: € 148,60);
 • spoedaanvraag 1 dag vóór vertrek met levering in Brussel de volgende dag + ook levering op zaterdagvoormiddag in Brussel (kostprijs: €116,70).

Wat bij verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart

Wat

U heeft uw identiteitskaart verloren of ze is gestolen.

Waar kan ik terecht

U doet onmiddellijk aangifte:

 • bij de dienst burgerzaken bij verlies;
  (of)
 • in het dichtstbijzijnde politiekantoor bij verlies of diefstal.

U kan ook een beroep doen op DOCSTOP. Deze helpdesk staat 24 uur op 24 in dienst van iedereen die het verlies of de diefstal van zijn kaart wil melden. Overal ter wereld kan u bellen naar het gratis nummer 00800 2123 2123 (of naar 32 2 518 2123 als het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Eerst controleert de operator of u wel degelijk de eigenaar van het document bent. Daarna wordt uw eID geblokkeerd. Op die manier kan niemand zich identificeren of een elektronische handtekening plaatsen met uw eID en wordt u geen slachtoffer van frauduleus gebruik van uw identiteitsdocument. Bovendien kan u op www.checkdoc.be nagaan of uw identiteitsdocument bij de overheden bekendstaat als gestolen, verloren, vervallen, ongeldig of niet uitgereikt.

Wat breng ik mee

Zorg voor een pasfoto en houd € 26,00 bij de hand. (de identiteitskaart kan ook met bancontact betaald worden)

Wat zijn de stappen

 • de certificaten (elektronische handtekening) worden geblokkeerd;
 • er wordt een bijlage 12 (attest van diefstal of verlies) opgemaakt die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • u dient onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aan te vragen;

Beschadiging/ loskomen chip van de elektronische identiteitskaart of KIDS-ID

WAT

De chip van de elektronische identiteitskaart is losgekomen of beschadigd.

Waar kan ik terecht

Meld u aan bij de dienst burgerzaken.

Wat breng ik mee

U hebt enkel een pasfoto nodig.

Wat zijn de stappen bij beschadiging

 • de beschadigde kaart wordt ter controle opgestuurd naar Brussel;
 • er wordt een bijlage 12 opgemaakt die de beschadigde kaart vervangt en die een geldigheidsduur van 1 maand heeft;
 • na onderzoek door Brussel zal de kaart ofwel bruikbaar zijn of moet er een nieuwe kaart aangevraagd worden.

Wat zijn de stappen bij loskomen van de chip

 • de kaart met losgekomen chip wordt direct geannuleerd;
 • er wordt een bijlage 12 opgemaakt en onmiddellijk een nieuwe aangevraagd; na 3 weken ontvangt u een pincode om de nieuwe kaart af te halen;
 • indien de losgekomen chip het gevolg is van een productiefout wordt de nieuwe kaart gratis afgeleverd.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.