Echtscheidingen

WAT

De echtscheiding houdt de ontbinding van een huwelijk in en wordt uitgesproken door de rechtbank.

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' heeft gekregen:

  • echtscheiding met onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak;
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

WAAR KAN IK TERECHT

Bij de dienst burgerlijke stand van de huwelijksplaats voor een uittreksel of kopie van de echtscheidingsakte.

WAT ZIJN DE STAPPEN

Het verzoek tot overschrijving in de registers van de burgerlijke stand gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest heeft uitgesproken, binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is gegaan.

De overschrijving gebeurt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken, binnen de maand na het verzoek.

De ambtenaar van de burgerlijke stand noteert ook een randmelding naast de huwelijksakte.

Na de overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand en de aanpassing in het bevolkingsregister ontvangt u een kennisgeving.  Indien u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart, hoeft u deze niet te wijzigen. De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld (noch zichtbaar, noch digitaal).

WAT Kan U KRIJGEN

Op aanvraag kan u kosteloos een afschrift van de echtscheidingsakte krijgen.

Een afschrift is een volledige kopie van de echtscheidingsakte die overgeschreven is in de gemeente Zingem. Alle gegevens over de echtscheiding worden hierin vermeld. Dit kan enkel voor personen die gehuwd zijn in Zingem, Ouwegem of Huise. Op een uittreksel is enkel de naam en de datum vermeld. U kan een afschrift of een uittreksel aanvragen via e-mail op bevolkingsdienst@zingem.be.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.